Utwórz fakturę

DATA CENTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DATA CENTER
PIN 00895946
TIN 2020291515
Data utworzenia 27 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DATA CENTER
Dlhá 89/22
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 286 €
Zysk 63 €
Dane kontaktowe
E-mail datacenter@datacenter.sk
Telefon(y) 0903721281, 0692017373
Telefon(y) kom. 0903721281
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,445
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,981
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,524
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 12,445
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,977
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 10,655
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 10,655
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 247
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 12
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 63
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,468
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,465
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 418
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 406
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 553
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 20,286
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 17,398
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,806
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 82
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,589
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,236
C. Usług (účtová grupa 51) 3,620
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,709
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 816
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 697
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 5,542
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 155
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 155
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -154
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 543
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 63
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895946 TIN: 2020291515
 • Zarejestrowana siedziba: DATA CENTER, Dlhá 89/22, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tibor Fekete Dlhá 89/22 Bratialava - Čuňovo 851 10 12.04.2005
  Eva Feketeová Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10 28.05.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tibor Fekete 8 630 € (81.2%) Dlhá 89/22 Bratialava - Čuňovo 851 10
  Eva Feketeová 996 € (9.4%) Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10
  Ing. Richard Fekete 996 € (9.4%) Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.04.2005Nové sidlo:
   Dlhá 89/22 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete Dlhá 89/22 Bratialava - Čuňovo 851 10
   Eva Feketeová Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10 Vznik funkcie: 28.05.1992
   11.04.2005Zrušené sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   02.10.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fekete Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10
   Eva Feketeová Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10
   Ing. Richard Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Richard Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   18.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba a opravy lekárskych prístrojov - EKG
   vedenie účtovníctva
   16.11.1992Nové obchodné meno:
   DATA CENTER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, spotrebnej, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   montáž, opravy a údržba v oblasti výpočtovej techniky, spotrebnej, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   poskytovanie software
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky
   Noví spoločníci:
   Richard Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   15.11.1992Zrušené obchodné meno:
   VIDOS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov v obore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   reprografická činnosť
   konzultačné a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach
   organizovanie školení vo vyššie uvedených oblastiach
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.06.1992Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   08.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec 903 01
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Akos Kálosi Jilemnického 48 Lučenec 984 01
   Ing. Vojtech Lukács Stračia 1 Nitra 949 01
   Ing. Štefan Lyocsa Belanská 7 Košice 040 00
   Ing. Ladislav Nagy Veľký Kamenec 37 Trebišov 076 36
   Ing. Zuzana Pápayová Astrová 54 Bratislava 821 01
   Zoltán Rabek Braniskova 4 Košice 040 01
   Ing. Ján Tóth pobyt na území SR : Červenej armády 59 Šamorín 931 01
   Ing. Štefan Tóth pobyt na území SR : Dunajská 37 Šamorín 931 01
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   VIDOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov v obore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   reprografická činnosť
   konzultačné a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach
   organizovanie školení vo vyššie uvedených oblastiach
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec 903 01
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Akos Kálosi Jilemnického 48 Lučenec 984 01
   Ing. Vojtech Lukács Stračia 1 Nitra 949 01
   Ing. Štefan Lyocsa Belanská 7 Košice 040 00
   Ing. Ladislav Nagy Veľký Kamenec 37 Trebišov 076 36
   Ing. Zuzana Pápayová Astrová 54 Bratislava 821 01
   Zoltán Rabek Braniskova 4 Košice 040 01
   Ing. Ján Tóth pobyt na území SR : Červenej armády 59 Šamorín 931 01
   Ing. Štefan Tóth pobyt na území SR : Dunajská 37 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia