Utwórz fakturę

DON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DON
PIN 00896004
TIN 2021097309
Data utworzenia 05 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DON
Piata 2237/2
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 41 946 €
Zysk 1 977 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 27,735
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 27,735
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,605
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,983
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 178
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,000
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,805
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 53,718
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,110
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 42,289
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 42,289
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 3,844
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,977
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,608
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,608
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,823
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) -45
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 41,946
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 41,946
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 38,764
C. Usług (účtová grupa 51) 24,335
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,404
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,182
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 17,611
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 726
M. Koszty oprocentowania (562) 679
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 47
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -725
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,457
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,977
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267286.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896004 TIN: 2021097309
 • Zarejestrowana siedziba: DON, Piata 2237/2, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ondrej Dobrota Piata 2237/2 Bratislava 831 01 02.12.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ondrej Dobrota 66 388 € (100%) Piata 2237/2 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.12.2008Nové sidlo:
   Piata 2237/2 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ondrej Dobrota Piata 2237/2 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Dobrota Piata 2237/2 Bratislava 831 01
   01.12.2008Zrušené sidlo:
   Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   21.11.2000Noví spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   20.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.08.1992Nové sidlo:
   Ukrajinská 4 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   servis a opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   prevádzkovanie zábavného motokárového autodrómu
   prevádzkovanie mechanických a elektronických výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava
   10.08.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie hracích automatov
   automobilový servis
   usporiadanie diskoték
   kúpa a predaj výrobkov rozličného tovaru a ich sprostredkovanie (okrem komadít na ktoré treba osobitné povolenie)
   výroba strojárskych a zámočníckych výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava
   05.02.1991Nové obchodné meno:
   DON, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hracích automatov
   automobilový servis
   usporiadanie diskoték
   kúpa a predaj výrobkov rozličného tovaru a ich sprostredkovanie (okrem komadít na ktoré treba osobitné povolenie)
   výroba strojárskych a zámočníckych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ondrej Dobrota Ukrajinská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia