Utwórz fakturę

C O L U M B U S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C O L U M B U S
PIN 00896217
TIN 2020298269
Numer VAT SK2020298269
Data utworzenia 29 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C O L U M B U S
Špitálska 37
81499
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody -1 191 €
Zysk -67 459 €
Dane kontaktowe
E-mail columbus@nextra.sk
Telefon(y) 0244872132
Nr(y) faksu 0244872132
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 202,088
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 63
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 63
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 63
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 201,962
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 185,173
3. Produkty (123) - /194/ 100,981
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 84,192
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,890
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,685
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,685
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -26,795
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 899
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 887
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 63
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 63
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 202,088
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -115,617
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,630
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,630
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -57,452
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,624
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -77,076
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -67,459
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 317,705
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,205
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,205
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 315,885
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 242,903
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 242,903
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 66,588
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,829
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,186
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,379
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 615
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 615
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 53,184
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) -1,191
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,461
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 27,223
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 500
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -55,539
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,164
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,670
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 23,063
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,023
D. Usług (účtová grupa 51) 19,781
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,959
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,961
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,281
4. Koszty społeczne (527, 528) 717
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 359
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 428
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 428
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -70,861
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -46,222
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,789
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,789
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 427
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 424
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,362
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -66,499
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -67,459
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896217 TIN: 2020298269 Numer VAT: SK2020298269
 • Zarejestrowana siedziba: C O L U M B U S, Špitálska 37, 81499, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava 15.07.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Magdaléna Feldeková 3 320 € (50%) Špitálska 37 Bratislava
  Martin Feldek 3 320 € (50%) Praha 9 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2010Nové sidlo:
   Špitálska 37 Bratislava 814 99
   26.01.2010Zrušené sidlo:
   Špitálska 37 Bratislava 811 08
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava
   Martin Feldek Nad Kolčavkou 8 Praha 9 Česká republika
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava
   Martin Feldek Africká 20 Praha 4 Česká republika
   15.07.1997Nové sidlo:
   Špitálska 37 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a distribučná činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava
   Martin Feldek Africká 20 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava
   14.07.1997Zrušené sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, predaj, nenahr. a požič. nahraných nosičov zvukových alebo obrazových zv. prostriedkov, činnosť a ob. vydavať. činnosti, výrobe, šírení videa sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   Zrušeny spoločníci:
   Ĺubomír Feldek Partizánska 12 Bratislava 811 03
   Martin Feldek Gorkého 12 Bratislava
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava 811 08
   Oľga Feldeková Partizánska 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj, nenahr. a požič. nahraných nosičov zvukových alebo obrazových zv. prostriedkov, činnosť a ob. vydavať. činnosti, výrobe, šírení videa sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   31.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   l/ Vydavateľská a publikačná činnosť v oblasti knižnej tvorby, reklamy, neperiodickej tlače / v rôznych jazykoch sveta/ vrátane distribúcie
   2/Výroba a šírenie video, audio a audiovizuálnych programov
   3/Výroba umeleckých predmetov, hračiek, a fotografií
   4/Organizovanie kultúrnych podujatí
   5/ Sprostredkovateľská agentúra a reklamná činnosť v uvedených oblastiach
   6/Výkony a služby pre domácich obchodných partnerov v oblasti predmetu podnikania
   16.03.1992Noví spoločníci:
   Ĺubomír Feldek Partizánska 12 Bratislava 811 03
   Magdaléna Feldeková Špitálska 37 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.03.1992Zrušeny spoločníci:
   Agnes Kissová Priateľská 31 Dunajská Streda
   Ladislav Szigeti Priateľská 31 Dunajská Streda
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.11.1990Nové obchodné meno:
   C O L U M B U S, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   l/ Vydavateľská a publikačná činnosť v oblasti knižnej tvorby, reklamy, neperiodickej tlače / v rôznych jazykoch sveta/ vrátane distribúcie
   2/Výroba a šírenie video, audio a audiovizuálnych programov
   3/Výroba umeleckých predmetov, hračiek, a fotografií
   4/Organizovanie kultúrnych podujatí
   5/ Sprostredkovateľská agentúra a reklamná činnosť v uvedených oblastiach
   6/Výkony a služby pre domácich obchodných partnerov v oblasti predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Martin Feldek Gorkého 12 Bratislava
   Oľga Feldeková Partizánska 12 Bratislava
   Agnes Kissová Priateľská 31 Dunajská Streda
   Ladislav Szigeti Priateľská 31 Dunajská Streda
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia