Utwórz fakturę

EUROPA-JUWEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EUROPA-JUWEL
PIN 00896241
TIN 2020299402
Numer VAT SK2020299402
Data utworzenia 13 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROPA-JUWEL
Obchodná 18
81620
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 186 283 €
Zysk 3 546 €
Dane kontaktowe
E-mail europa_juwel@ba.telecom.sk
Telefon(y) 0254432421, 0254433138, 0254432217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 60,515
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 60,515
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 469
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 367,225
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 26,550
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,800
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,100
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,007
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 427,740
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -95,140
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 12,523
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,319
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -147,722
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,546
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 522,880
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 376,900
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 145,864
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 123,734
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,115
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,291
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,724
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 116
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 186,283
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 75,351
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110,932
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 180,989
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 30,210
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,055
C. Usług (účtová grupa 51) 53,506
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 80,521
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 59
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,943
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,695
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,294
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -11,420
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 757
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 757
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -757
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,537
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 991
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896241 TIN: 2020299402 Numer VAT: SK2020299402
 • Zarejestrowana siedziba: EUROPA-JUWEL, Obchodná 18, 81620, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava 07.12.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dr. Robert Liska 33 194 € (100%) Viedeň Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava Vznik funkcie: 07.12.1992
   29.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja zlatých a strieborných klenot, bižutérneho tovaru, modných hodiniek s príslušenstvom, ďalším bižutérnym tovarom všetkého druhu;
   zahranično obchodná činnosť povolená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu 18.2.1991 č.j. 13/1073/133/91, Reg.č.:108007090 v rozsahu:
   1.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahr. osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   2.vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranič- obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   4.dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
   5.prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti org.
   6.vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   7.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka.
   8.vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava
   15.05.2001Noví spoločníci:
   Dr. Robert Liska Singerstrasse 2 Viedeň Rakúsko
   14.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   12.07.1999Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj zlatých, strieborných klenot, bižutérie, hodiniek
   27.10.1993Noví spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava
   26.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.02.1991Nové obchodné meno:
   EUROPA-JUWEL, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 18 Bratislava 816 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja zlatých a strieborných klenot, bižutérneho tovaru, modných hodiniek s príslušenstvom, ďalším bižutérnym tovarom všetkého druhu;
   zahranično obchodná činnosť povolená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu 18.2.1991 č.j. 13/1073/133/91, Reg.č.:108007090 v rozsahu:
   1.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahr. osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   2.vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranič- obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   4.dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
   5.prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti org.
   6.vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   7.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka.
   8.vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   Noví spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia