Utwórz fakturę

H. Q. AGENCY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy H. Q. AGENCY
PIN 00896446
TIN 2020316155
Numer VAT SK2020316155
Data utworzenia 11 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba H. Q. AGENCY
Nevädzova 2/a
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 605 €
Zysk -1 620 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@activedog.sk
Telefon(y) 0903815777
Telefon(y) kom. 0903815777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,628
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,226
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,747
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,747
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,478
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 713
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 713
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 765
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,001
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 823
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,178
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 402
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,628
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,393
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -30,409
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -30,409
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,620
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,255
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,255
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 125
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,170
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 766
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 266
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,277
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,605
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,766
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,512
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 327
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,543
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 16,172
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,653
D. Usług (účtová grupa 51) 5,322
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 167
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,050
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,050
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 179
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 62
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,131
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 722
O. Walutowe straty (563) 141
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 581
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -722
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -660
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,620
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896446 TIN: 2020316155 Numer VAT: SK2020316155
 • Zarejestrowana siedziba: H. Q. AGENCY, Nevädzova 2/a, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 grudzień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zuzana Žilavá Mierová 56 Bratislava 821 05 16.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zuzana Žilavá 6 972 € (100%) Mierová 56 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.09.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Katarína Macková Mierová 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.08.2012Noví spoločníci:
   Katarína Macková Mierová 56 Bratislava 821 05
   07.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Otakar Žilavý Miletičova 46 Bratislava 821 08
   10.06.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie, prenájom, plnenie a predaj nápojových a predajných automatov
   ekonomické poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti prieskumu trhu, reklamy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   požičiavanie športových potrieb - prenájom športových potrieb
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)
   Noví spoločníci:
   Zuzana Žilavá Mierová 56 Bratislava 821 05
   Otakar Žilavý Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Žilavá Mierová 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 16.12.2002
   09.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava 811 08
   Vladimír Macko Azalková 2 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   02.12.1997Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   01.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   22.05.1996Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo obrazových záznamov a predaj a požiačiavanie nahraných zvukových a zvukovo obrazových záznamov
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení
   Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava 811 08
   Vladimír Macko Azalková 2 Bratislava
   21.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a výstavnej činnosti
   zabezpečenie realizácie videoprogramov, dokumentárnych, publicistických, populárne-náučných a umeleckých filmov, reklamných videoklipov
   organizovanie výstavníckej činnosti
   zabezpečenie realizácie animovaných, bábkových, trikových filmov
   agentážna činnosť
   služby v oblasti prenájmu osobných a nákladných automobilov a autobusov
   maloobchodný predaj
   sprostredkovanie divadelnej a estrádnej produkcie
   sprostredkovanie služieb cestovného ruchu
   organizovanie kondičného telocviku
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Hana Cielová Palkovičova 7 Bratislava
   Viliam Gros Šalviová 28 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 2/a Bratislava 821 01
   23.03.1995Zrušené sidlo:
   Nevädzova 4 Bratislava
   11.12.1990Nové obchodné meno:
   H. Q. AGENCY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a výstavnej činnosti
   zabezpečenie realizácie videoprogramov, dokumentárnych, publicistických, populárne-náučných a umeleckých filmov, reklamných videoklipov
   organizovanie výstavníckej činnosti
   zabezpečenie realizácie animovaných, bábkových, trikových filmov
   agentážna činnosť
   služby v oblasti prenájmu osobných a nákladných automobilov a autobusov
   maloobchodný predaj
   sprostredkovanie divadelnej a estrádnej produkcie
   sprostredkovanie služieb cestovného ruchu
   organizovanie kondičného telocviku
   Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Hana Cielová Palkovičova 7 Bratislava
   Viliam Gros Šalviová 28 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia