Utwórz fakturę

PROTE-CH group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROTE-CH group
PIN 00896551
TIN 2020294463
Numer VAT SK2020294463
Data utworzenia 13 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROTE-CH group
Krížna 12
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 374 €
Zysk -71 911 €
Dane kontaktowe
E-mail protechgroup@corner.sk
witryna internetowa http://www.corner.sk
Telefon(y) +421245527635, +421245526406, +421245527626, +421245527661, +421245527662
Nr(y) faksu 0245526406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,320
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 481
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,320
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -401,496
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 14,274
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 14,274
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 12
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -343,871
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -71,911
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 403,816
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 403,816
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 370,155
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 930
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,731
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 374
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 374
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 70,945
C. Usług (účtová grupa 51) 227
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -400
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71,115
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -70,571
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -227
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 380
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 380
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -380
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -70,951
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -71,911
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896551 TIN: 2020294463 Numer VAT: SK2020294463
 • Zarejestrowana siedziba: PROTE-CH group, Krížna 12, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 grudzień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 13.12.1990
  Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 13.12.1990
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Andrea Chládeková 7 137 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  Ing. Július Chládek 7 137 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.10.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru, prenájom zariadení na prípravu nápojov a chladiarenských zariadení
   prevádzkovanie skladov, okrem skladov verejných
   organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí
   organizovanie výstav, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.12.1990
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.12.1990
   18.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava
   24.11.1993Nové sidlo:
   Krížna 12 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné a propagačné činnosti
   23.11.1993Zrušené sidlo:
   Steinerova 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Maloobchodná činnosť.
   Propagačné,edičné,školiace,zastupiteľské, sprostredkovateľské,poradenské a podobné činnosti,súvisiace s predmetom činnosti spoločnosti.
   Spracovanie dreva a výroba rôznych výrobkov z neho.Obchodné činnosti súvisiace s nákupom a predajom rôznorodého tovaru.
   navrhovanie,výroba,nákup,predaj,odbyt textílií a výrobkov z nich,odevov,konfekcie,kožiarenských,obuvníckých a kožušníckych výrobkov.
   výskum,vývoj,výroba,nákup,predaj,servis výpočtovej kancelárskej,organizačnej techniky a iných elektrotechnických výrobkov.
   výskum,vývoj,nákup,predaj programového vybavenia
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   PROTE-CH group spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Steinerova 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Maloobchodná činnosť.
   Propagačné,edičné,školiace,zastupiteľské, sprostredkovateľské,poradenské a podobné činnosti,súvisiace s predmetom činnosti spoločnosti.
   Spracovanie dreva a výroba rôznych výrobkov z neho.Obchodné činnosti súvisiace s nákupom a predajom rôznorodého tovaru.
   navrhovanie,výroba,nákup,predaj,odbyt textílií a výrobkov z nich,odevov,konfekcie,kožiarenských,obuvníckých a kožušníckych výrobkov.
   výskum,vývoj,výroba,nákup,predaj,servis výpočtovej kancelárskej,organizačnej techniky a iných elektrotechnických výrobkov.
   výskum,vývoj,nákup,predaj programového vybavenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia