Utwórz fakturę

PMP Creative - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PMP Creative
PIN 00896594
TIN 2020299369
Numer VAT SK2020299369
Data utworzenia 11 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PMP Creative
Čajakova 13
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 84 979 €
Zysk 48 464 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,040
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,040
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,040
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,274
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 81,696
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,680
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 117,314
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -286,913
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -342,680
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,464
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 404,227
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 337,502
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 66,725
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,427
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 25,298
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 84,979
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 68,080
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 16,718
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 181
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,116
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,929
C. Usług (účtová grupa 51) 21,143
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 44
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 61,863
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 61,726
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 83
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -83
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 61,780
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 13,316
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 48,464
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896594 TIN: 2020299369 Numer VAT: SK2020299369
 • Zarejestrowana siedziba: PMP Creative, Čajakova 13, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 grudzień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Svatoň Lackova 5 Bratislava 841 04 05.12.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Svatoň 6 639 € (100%) Lackova 5 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.12.2014Nové obchodné meno:
   PMP Creative s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Svatoň Lackova 5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Svatoň Lackova 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.2014
   22.12.2014Zrušené obchodné meno:
   E U R O K I M spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 25.06.1993
   09.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 25.06.1993
   08.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra 949 01
   28.10.1999Nové sidlo:
   Čajakova 13 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   organizovanie a organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí
   výroba, predaj, požičiavanie a distribúcia audiovizuálnych záznamov (videa)
   výroba, rozmnožovanie a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky (bez obsluhujúceho personálu)
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   27.10.1999Zrušené sidlo:
   Námestie Slobody 23 Bratislava 811 06
   11.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   17.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   16.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   12.06.1994Zrušeny spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   25.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
   vydavateľské činnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská a investorská činnosť v oblasti projektovej prípravy a investičnej výstavby
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra 949 01
   24.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a príprava všetkých druhov masmediálnych programov vrátane hudobných, koncepčno- metodická, ekonomicko- finančná, obchodno- podnikateľská činnosť pre filiálky, afilácie a dcérinné spoločnosti / formou holdingu/, uzatváranie zmlúv o vzniku konzorcií s inými podnikateľmi, sprostredkovateľská a investičná činnosť v oblasti projektovej prípravy stavebných prác a stavieb, leasingová činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Dlhá 13 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1992Nové sidlo:
   Námestie Slobody 23 Bratislava 811 06
   26.08.1992Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava
   11.12.1990Nové obchodné meno:
   E U R O K I M spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a príprava všetkých druhov masmediálnych programov vrátane hudobných, koncepčno- metodická, ekonomicko- finančná, obchodno- podnikateľská činnosť pre filiálky, afilácie a dcérinné spoločnosti / formou holdingu/, uzatváranie zmlúv o vzniku konzorcií s inými podnikateľmi, sprostredkovateľská a investičná činnosť v oblasti projektovej prípravy stavebných prác a stavieb, leasingová činnosť.
   Noví spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Dlhá 13 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia