Utwórz fakturę

EVAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy EVAN
PIN 17053765
TIN 2020344568
Numer VAT SK2020344568
Data utworzenia 25 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EVAN
Havelkova 16
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 443 €
Zysk -16 089 €
Kapitał 134 115 €
Kapitał własny -70 782 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264780814
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 119,684
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 108,833
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 108,833
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 108,833
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,970
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,656
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,629
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,629
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,027
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,314
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,314
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -2,119
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 131
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -2,250
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 119,684
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -86,872
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,185
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,185
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -79,608
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -79,608
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,089
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,556
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,574
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,574
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 204,982
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,347
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,347
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 196,056
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 379
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,200
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,432
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,443
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 230
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,201
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,450
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,631
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 800
D. Usług (účtová grupa 51) 9,412
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,820
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,083
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 733
4. Koszty społeczne (527, 528) 4
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 407
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,373
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,373
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,007
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,007
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,588
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,089
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16,089
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :17053765 TIN: 2020344568 Numer VAT: SK2020344568
 • Zarejestrowana siedziba: EVAN, Havelkova 16, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Eva Váňová Havelkova 16 Bratislava 841 03 03.03.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Renáta Guy 6 640 € (100%) Eggingen 798 05 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.09.2012Noví spoločníci:
   Renáta Vaňová Havelkova 16 Bratislava 841 03
   03.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Daniela Fabšová Na barine 2977/9 Bratislava 841 03
   08.02.2011Noví spoločníci:
   Daniela Fabšová Na barine 2977/9 Bratislava 841 03
   07.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.09.2002
   16.10.2002Nové sidlo:
   Havelkova 16 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   administratívne práce
   montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení
   organizovanie školení, seminárov
   lektorská činnosť
   výkopové a búracie práce
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Havelkova 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 03.03.1991
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.09.2002
   15.10.2002Zrušené sidlo:
   Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   22.06.1998Noví spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   22.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   25.03.1991Nové obchodné meno:
   EVAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia