Utwórz fakturę

OKŠA a - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OKŠA a
PIN 17308135
TIN 2020937039
Data utworzenia 18 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OKŠA a
Holíčska 7
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 019 €
Zysk 4 690 €
Kapitał 25 504 €
Kapitał własny 20 504 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 14,831
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 14,831
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,994
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 0
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 193
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,801
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 27,825
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,194
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 3,321
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -3,319
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 673
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 11,510
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,690
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,631
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 0
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,491
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,337
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,961
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,193
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 140
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 14,019
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 14,019
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 7,190
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10
C. Usług (účtová grupa 51) 2,091
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 423
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,119
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 547
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,829
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 11,918
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 88
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 88
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -87
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,742
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,052
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,690
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3932592.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308135 TIN: 2020937039
 • Zarejestrowana siedziba: OKŠA a, Holíčska 7, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava 01.08.1994
  Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava 04.04.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Okša 2 258 € (34%) Líščie údolie 80 Bratislava
  Tatiana Urminská 2 191 € (33%) Brančská 9 Bratislava
  Alexandra Stenchláková 2 191 € (33%) Astrová 8 Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.08.2007Noví spoločníci:
   Alexandra Stenchláková Astrová 8 Bratislava 821 02
   15.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   04.04.1995Noví spoločníci:
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   03.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   01.08.1994Nové sidlo:
   Holíčska 7 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba potravinárskych výrobkov s dôrazom na mäsové výrobky
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   31.07.1994Zrušené sidlo:
   Jeremenkova 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   vývoj, výroba a predaj potravinových výrobkov, so zameraním na výrobky z mäsa
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Chrum Lumumbova 11 Bratislava
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrová 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Rokosovského 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.02.1991Nové obchodné meno:
   OKŠA a spol., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jeremenkova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   vývoj, výroba a predaj potravinových výrobkov, so zameraním na výrobky z mäsa
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Chrum Lumumbova 11 Bratislava
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrová 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Rokosovského 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia