Utwórz fakturę

ISTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ISTA
PIN 17308402
TIN 2020300799
Numer VAT SK2020300799
Data utworzenia 01 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISTA
Buková 3
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 382 €
Zysk -2 317 €
Kapitał 5 304 €
Kapitał własny 3 385 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220910591
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,610
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 7,610
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,610
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,332
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 257
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 145
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 13,942
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,067
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 13,595
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,497
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -18,348
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,317
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,875
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 7,898
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,977
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,079
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,867
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,382
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,274
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 569
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4,397
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 478
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 677
C. Usług (účtová grupa 51) 673
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,154
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 212
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 890
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 313
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,015
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 15
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 342
M. Koszty oprocentowania (562) 249
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -342
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,357
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,317
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308402 TIN: 2020300799 Numer VAT: SK2020300799
 • Zarejestrowana siedziba: ISTA, Buková 3, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Beáta Stanislavová riaditeľska spoločnosti Buková 3 Bratislava 09.04.1999
  Mgr. Denisa Stanislavová Buková 3 Bratislava 811 02 20.11.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Beáta Stanislavová 4 980 € (75%) Buková 3 Bratislava
  Mgr. Denisa Stanislavová 1 660 € (25%) Buková 3 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.02.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Denisa Stanislavová Buková 3 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Denisa Stanislavová Buková 3 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.11.2009
   11.02.2010Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Stanislav - prezident Buková 3 Bratislava
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Stanislavová - riaditeľska spoločnosti Buková 3 Bratislava
   PhDr. Ivan Stanislav - prezident Buková 3 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Stanislav - prezident spoločnosti Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová - riaditeľka spoločnosti Buková 3 Bratislava
   15.02.1993Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj neozvučených a ozvučených zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ivan Stanislav - prezident spoločnosti Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová - riaditeľka spoločnosti Buková 3 Bratislava
   14.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Vydáva hudbu a slovesné umenie na audio a video záznamoch a šíri ich prostredníctvom polygrafických výrobkov, zvukových a zvukovo-obrazových nosičov všetkého druhu
   2. Nakupuje a predáva zvukové a zvukovoobrazové nosiče všetkého druhu vrátane neozvučených
   3. Nakupuje a predáva polygrafické výrobky
   4. Získava mechanické, nakladateľské a subnakladateľské práva od autorov a nakladateľstiev a obchoduje s nimi
   5. Nakupuje a predáva doplnky k zvukovým a obrazovým nosičom /podstavce, stojany a pod./
   6. Nakupuje a predáva komponenty a celky na zariadenie obchodných priestorov
   7. Kupuje a predáva odevné výrobky z textilu, kože, kovu, plastu, skla, vrátane módnych doplnkov
   8. Vykonáva umeleckú agentážnu a usporiadateľskú činnosť
   9. Vykonáva zahranično-obchodnú činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.1991Nové obchodné meno:
   ISTA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Buková 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Vydáva hudbu a slovesné umenie na audio a video záznamoch a šíri ich prostredníctvom polygrafických výrobkov, zvukových a zvukovo-obrazových nosičov všetkého druhu
   2. Nakupuje a predáva zvukové a zvukovoobrazové nosiče všetkého druhu vrátane neozvučených
   3. Nakupuje a predáva polygrafické výrobky
   4. Získava mechanické, nakladateľské a subnakladateľské práva od autorov a nakladateľstiev a obchoduje s nimi
   5. Nakupuje a predáva doplnky k zvukovým a obrazovým nosičom /podstavce, stojany a pod./
   6. Nakupuje a predáva komponenty a celky na zariadenie obchodných priestorov
   7. Kupuje a predáva odevné výrobky z textilu, kože, kovu, plastu, skla, vrátane módnych doplnkov
   8. Vykonáva umeleckú agentážnu a usporiadateľskú činnosť
   9. Vykonáva zahranično-obchodnú činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Stanislav Buková 3 Bratislava
   Beáta Stanislavová Buková 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia