Utwórz fakturę

CASCA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Nazwa firmy CASCA
PIN 17308534
TIN 2020316111
Numer VAT SK2020316111
Data utworzenia 22 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CASCA
Ivanská cesta 15
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 304 792 €
Zysk 14 300 €
Kapitał 1 257 075 €
Kapitał własny 106 662 €
Dane kontaktowe
E-mail casca@casca.sk
witryna internetowa http://www.casca.sk
Telefon(y) +421244631571
Nr(y) faksu 0244631572
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,181,521
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 742,007
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 742,007
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 328,800
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,667
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,473
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 370,607
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 460
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 438,474
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 278,082
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 278,082
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 95,116
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 92,196
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,196
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,521
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 399
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 65,276
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 65,276
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,040
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,040
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,181,521
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,140
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 99,537
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 99,537
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,300
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,060,381
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 55
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 61,461
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 938,725
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 205,128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,128
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 718,432
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,621
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 865
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,779
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,900
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,923
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,541
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 382
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,217
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,297,432
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,304,792
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,292,804
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,628
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,360
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,271,689
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 839,979
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,714
D. Usług (účtová grupa 51) 319,323
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,952
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,727
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,705
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,520
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,515
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,226
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,226
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,286
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,694
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,103
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 107,416
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,549
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,548
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,376
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,451
2. Pozostałe koszty (562A) 1,451
O. Walutowe straty (563) 2,130
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,795
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,827
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 24,276
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,976
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,976
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,300
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017