Utwórz fakturę

CASCA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CASCA
PIN 17308534
TIN 2020316111
Numer VAT SK2020316111
Data utworzenia 22 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CASCA
Tomášikova 3
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 857 446 €
Zysk 178 €
Kapitał 1 257 075 €
Kapitał własny 106 662 €
Dane kontaktowe
E-mail casca@casca.sk
witryna internetowa http://www.casca.sk
Telefon(y) +421244631571
Nr(y) faksu 0244631572
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 867,850
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 576,562
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 576,562
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 328,800
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 208,237
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,800
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 8,725
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 290,665
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 189,059
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 72
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 188,987
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 78,657
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 75,277
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,277
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 201
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,179
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,949
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,088
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,861
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 623
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 15
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 608
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 867,850
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,840
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 99,359
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 99,359
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 761,010
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,931
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 32
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,899
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 754,226
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 200,623
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,623
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 528,390
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,131
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 857
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,541
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,684
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,853
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,853
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 856,254
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 857,446
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 846,404
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,850
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 95
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,097
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 846,775
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 584,328
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,108
D. Usług (účtová grupa 51) 149,722
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,764
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,264
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,474
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,026
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 811
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,749
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,749
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,541
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,752
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,671
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 99,191
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 589
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 585
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,176
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,505
2. Pozostałe koszty (562A) 2,505
O. Walutowe straty (563) 333
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,338
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,587
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,084
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,906
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,906
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 178
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308534 TIN: 2020316111 Numer VAT: SK2020316111
 • Zarejestrowana siedziba: CASCA, Tomášikova 3, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kasa Budovateľská 16 Bratislava 821 08 30.11.1998
  Ing. Alena Kasová Budovateľská 16 Bratislava 821 08 16.01.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Kasa 6 639 € (100%) Budovateľská 16 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.06.2014Nové predmety činnosti:
   Masérske služby
   Služby súvisiace so skrášľovaním tela
   Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 16 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.11.1998
   Ing. Alena Kasová Budovateľská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.2008
   06.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 30.11.1998
   Ing. Alena Kasová 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 16.01.2008
   21.10.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 3 Bratislava 821 01
   20.10.2008Zrušené sidlo:
   Tomášikova 3 Bratislava 821 02
   19.08.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 3 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 30.11.1998
   Ing. Alena Kasová 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 16.01.2008
   18.08.2008Zrušené sidlo:
   Tomášikova 37 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Alena Kasová Silvánska 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2008
   22.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Alena Kasová Silvánska 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2008
   21.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   13.03.2003Nové sidlo:
   Tomášikova 37 Bratislava 821 02
   12.03.2003Zrušené sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   21.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.02.1997Noví spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   03.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   08.03.1995Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž svietidiel vrátane výkonu elektromontážnych prác na zariadeniach do 1000 V a revízie elektrických zariadení
   poradenská činosť v oblasti osvetlenia budov, interiérov a spracovanie návrhov osvetlenia
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblati obchodu a služieb
   07.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti výrobkov a prác pre uspokojovanie potrieb občanov, súkromných podnikateľov a organizácií a s tým súvisiaca sprostredkovateľská činnosť /okrem výrobkov a prác, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   vykonávanie iných obchodných a obdobných činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané.
   27.03.1992Nové sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1992Zrušené sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ďuriš 169 Andovce
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   Ing. Marián Nemec Št. Krčmárika 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.02.1991Nové obchodné meno:
   CASCA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti výrobkov a prác pre uspokojovanie potrieb občanov, súkromných podnikateľov a organizácií a s tým súvisiaca sprostredkovateľská činnosť /okrem výrobkov a prác, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   vykonávanie iných obchodných a obdobných činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané.
   Noví spoločníci:
   Jozef Ďuriš 169 Andovce
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   Ing. Marián Nemec Št. Krčmárika 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia