Utwórz fakturę

ELPIM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELPIM
PIN 17308577
TIN 2020344766
Numer VAT SK2020344766
Data utworzenia 25 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELPIM
Na vrátkach 3410/1C
84002
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 179 138 €
Zysk 49 566 €
Kapitał 224 067 €
Kapitał własny 90 188 €
Dane kontaktowe
E-mail elpim@elpim.sk
witryna internetowa http://elpim.sk/
Telefon(y) +421264286842
Telefon(y) kom. +421903300658, +421903969753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 126,165
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 126,165
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,597
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,761
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,132
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,627
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,278
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 207,926
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 74,886
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 20,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 20,000
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 2,656
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,664
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,566
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,040
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 995
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 131,385
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -4,510
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 860
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 135,035
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 179,138
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 104,611
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 74,460
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 67
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 115,506
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 66,770
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,026
C. Usług (účtová grupa 51) 12,403
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,100
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 17,148
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,059
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 63,632
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 85,872
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 67
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 67
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -65
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 63,567
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 14,001
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 49,566
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308577 TIN: 2020344766 Numer VAT: SK2020344766
 • Zarejestrowana siedziba: ELPIM, Na vrátkach 3410/1C, 84002, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01 19.02.2009
  Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava 26.11.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Murányi 10 000 € (50%) Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
  Rudolf Kovár 10 000 € (50%) Koprivnická 11 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.02.2009Nové obchodné meno:
   ELPIM spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Na vrátkach 3410/1C Bratislava 840 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   18.02.2009Zrušené obchodné meno:
   ELEKTROPROJEKT/INŽINIERING/MONTÁŽE spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: ELPIM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Na vrátkach, P.O.BOX 88 42 Bratislava 840 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   26.11.1992Nové sidlo:
   Na vrátkach, P.O.BOX 88 42 Bratislava 840 02
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   projektovanie elektrických zariadení
   inžinierská činnosť v investičnej výstavbe
   prípravné práce pre stavbu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, predaj
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   25.11.1992Zrušené sidlo:
   Koprivnícka 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinieringu na činnosti stavebných prác - PSV
   vykonávanie projektovej činnosti na práce odboru elektrotechnika do 1000 V
   vykonávanie elektromontážnych a s tým súvisiacich i pomocných prác
   výroba priemyselných zariadení a výrobkov, resp. tovaru /napr. jednoduché stolárske výrobky, výroba stavebných materiálov, sušenie poľnohospodárskych produktov a pod./
   predaj vlastnej výroby priemyselných zariadení a výrobkov, resp. tovaru.
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.02.1991Nové obchodné meno:
   ELEKTROPROJEKT/INŽINIERING/MONTÁŽE spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: ELPIM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koprivnícka 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinieringu na činnosti stavebných prác - PSV
   vykonávanie projektovej činnosti na práce odboru elektrotechnika do 1000 V
   vykonávanie elektromontážnych a s tým súvisiacich i pomocných prác
   výroba priemyselných zariadení a výrobkov, resp. tovaru /napr. jednoduché stolárske výrobky, výroba stavebných materiálov, sušenie poľnohospodárskych produktov a pod./
   predaj vlastnej výroby priemyselných zariadení a výrobkov, resp. tovaru.
   Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnická 11 Bratislava
   Ing. Pavel Murányi M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia