Utwórz fakturę

ANSAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ANSAT
Stan Zniszczono
PIN 17308623
TIN 2020316254
Numer VAT SK2020316254
Data utworzenia 02 kwiecień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ANSAT
Koceľova 17
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 329 €
Zysk -41 033 €
Kapitał 348 647 €
Kapitał własny 311 903 €
Dane kontaktowe
E-mail ansat@ansat.sk
Telefon(y) 0255568784, 0255569692, 0255569772
Nr(y) faksu 0255569692
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 283,313
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 283,313
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 283,313
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 283,313
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 283,313
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 270,870
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 36,180
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 36,180
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,237
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,237
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 268,486
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 419,192
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -150,706
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,033
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,663
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,663
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,180
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,675
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,791
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 780
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 780
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,329
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,329
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,862
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,056
D. Usług (účtová grupa 51) 4,184
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,591
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,525
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,730
4. Koszty społeczne (527, 528) 336
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 236
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,790
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -44,533
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,240
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,814
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,141
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,141
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 673
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 527
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 527
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,287
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -40,246
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 787
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 787
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -41,033
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :17308623 TIN: 2020316254 Numer VAT: SK2020316254
 • Zarejestrowana siedziba: ANSAT, Koceľova 17, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 kwiecień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.06.2014Nové obchodné meno:
   ANSAT, a.s. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   26.06.2014Zrušené obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Priekopy 24 Bratislava 821 08
   20.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavel Olša - člen Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 29.03.2007
   19.04.2007Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti - predaj na priamu konzumáciu akoholických a nealkoholických nápojov
   činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom v rozsahu voľnej živnosti
   potrubná doprava - montáž
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie, nákup a predaj kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poskytovaie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 27.03.2002
   05.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Boris Vomáčka - predseda Krížna 38 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   04.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Krížna 2 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchar - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.03.2002
   04.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Jozef Šimkovič Hronská 26 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.03.2005
   08.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Krútek Planckova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.03.2002
   10.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   František Maschkan 239 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   13.06.2003Nové obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   12.06.2003Zrušené obchodné meno:
   ANSAT, akciova spoločnosť
   11.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Boris Vomáčka Krížna 38 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Dušan Balzam - predseda Krížna 2 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Pavel Krútek Planckova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchar - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.03.2002
   František Maschkan 239 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   10.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   František Maschkan 239 Hamuliakovo Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Boris Vomáčka Krížna 38 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   14.09.2000Nové obchodné meno:
   ANSAT, akciova spoločnosť
   13.09.2000Zrušené obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   10.12.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovaie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
   09.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   18.06.1998Nové predmety činnosti:
   montáž a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete (ďalej JTS)
   1 - pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení JTS (optických a meteleckých) vrátane nadväzujúcich kábelových vedení a súborov
   2 - montáž a servis a meranie analógových a digitálnych systámov prenosu signálov
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   potrubná doprava - montáž
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie, nákup a predaj kancelárskej a reprodukčnej techniky
   nákladná cestná doprava
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   elektroinštalácie
   montáž káblových rozvodov
   skladovanie
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výrobkov spotrebnej elektroniky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   17.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.03.1996Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti - predaj na priamu konzumáciu akoholických a nealkoholických nápojov
   činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   František Maschkan 239 Hamuliakovo Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Boris Vomáčka Krížna 38 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   21.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava
   František Maschkan 239 Hamuliakovo
   Pavol Olša Kovpakova 3 Bratislava
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava
   Boris Vomáčka Steinerova 38 Bratislava
   07.03.1995Nové obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   Nové sidlo:
   Priekopy 24 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a maloobchod
   06.03.1995Zrušené obchodné meno:
   ANTÉNY A SATELITY, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Košická 43/d Bratislava 821 08
   19.05.1993Nové sidlo:
   Košická 43/d Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   inštalácia, montáž, údržba, opravy a preventívne prehliadky televíznych antén a elektrických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava
   František Maschkan 239 Hamuliakovo
   Pavol Olša Kovpakova 3 Bratislava
   Boris Vomáčka Steinerova 38 Bratislava
   18.05.1993Zrušené sidlo:
   Budovateľská 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, inštalácie, montáže, údržba, opravy a preventívne prehliadky individuálnych a spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   inštalácie výpočtovej a oznamovacej techniky a počítačových sietí, opravy a úpravy elektronických častí technologických zariadení
   obchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jaroslav Hrabinský, ml. - člen Vajnorská 5 Bratislava
   Vladimír Kočí - člen Budovateľská 1 Bratislava
   Pavol Olša - člen Kovpakova 3 Bratislava
   Boris Vomáčka - člen Steinerova 38 Bratislava
   02.04.1991Nové obchodné meno:
   ANTÉNY A SATELITY, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Budovateľská 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalácie, montáže, údržba, opravy a preventívne prehliadky individuálnych a spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   inštalácie výpočtovej a oznamovacej techniky a počítačových sietí, opravy a úpravy elektronických častí technologických zariadení
   obchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava
   Jaroslav Hrabinský, ml. - člen Vajnorská 5 Bratislava
   Vladimír Kočí - člen Budovateľská 1 Bratislava
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava
   Pavol Olša - člen Kovpakova 3 Bratislava
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava
   Boris Vomáčka - člen Steinerova 38 Bratislava