Utwórz fakturę

SETEX - INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.03.2016
Basic information
Nazwa firmy SETEX - INVEST
PIN 17308976
TIN 2020327232
Data utworzenia 26 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SETEX - INVEST
Drotárska cesta 19/A
81001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 000 €
Zysk -15 984 €
Dane kontaktowe
E-mail setex@setex.sk
Telefon(y) 0262804424
Telefon(y) kom. 0903466622
Nr(y) faksu 0262804424
Date of updating data: 15.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,939
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,939
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,939
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,923
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,939
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,306
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,622
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,622
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,984
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 633
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 633
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 633
Date of updating data: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,271
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 18,271
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,271
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,000
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -80
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,351
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 633
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 633
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,984
Date of updating data: 15.03.2016
Files
4259378.tif
Date of updating data: 15.03.2016