Utwórz fakturę

S U N D E R M A N N - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S U N D E R M A N N
PIN 17309255
TIN 2020478405
Numer VAT SK2020478405
Data utworzenia 26 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S U N D E R M A N N
Opavská 10
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 597 769 €
Zysk -26 229 €
Kapitał 1 666 267 €
Kapitał własny 1 234 991 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0456921026, 0254776540, 0254254776540, 0254776540254776540, 0254776541, 0254776543
Nr(y) faksu 0254776501
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,683,779
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 745,414
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 82,333
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,113
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 51,841
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,379
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 663,081
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 647,123
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 15,958
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 937,345
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 38,104
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 38,104
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 887,892
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 756,739
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 756,739
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 103,104
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,739
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,310
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,349
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 625
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,724
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,020
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,020
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,683,779
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,324,959
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 238,997
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 238,997
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 674,977
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 23,899
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 23,899
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 116,197
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 116,197
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 297,118
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 297,118
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,229
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,820
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,053
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 337
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,716
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 353,767
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 136,673
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136,673
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,236
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,248
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,318
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200,292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,597,769
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,556,821
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,639
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 28,608
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 701
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,622,193
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,291,204
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,666
D. Usług (účtová grupa 51) 138,652
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 129,733
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 96,051
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,778
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,904
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,520
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,227
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,227
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,299
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,892
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -24,424
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 105,938
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,911
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,911
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,911
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,836
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,120
2. Pozostałe koszty (562A) 3,120
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 715
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,075
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,349
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,229
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309255 TIN: 2020478405 Numer VAT: SK2020478405
 • Zarejestrowana siedziba: S U N D E R M A N N, Opavská 10, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01 26.03.1991
  Ing. Miroslav Benčurik Kutuzovova 4147/50 Pezinok 902 01 22.12.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alžbeta Sundermannová 215 097 € (90%) Opavská 10 Bratislava 831 01
  Ing. Miroslav Benčurik 23 900 € (10%) Kutuzovova 4147/50 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Benčurik Kutuzovova 50/ 4147 Pezinok 902 01
   18.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.03.1991
   Ing. Miroslav Benčurik Kutuzovova 4147/50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.12.1993
   17.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   drevárska výroba
   plastifikácia /parenie/ drevárskych výrobkov
   23.01.1997Noví spoločníci:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   22.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Sundermann Export + Import GmbH Matthiaswiese 17 3200 Hildesheim SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava
   Alžbeta Sundermannová 147 Železná Breznica
   23.11.1994Nové sidlo:
   Opavská 10 Bratislava 831 01
   22.11.1994Zrušené sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava 831 03
   22.12.1993Nové obchodné meno:
   S U N D E R M A N N s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava
   Alžbeta Sundermannová 147 Železná Breznica
   21.12.1993Zrušené obchodné meno:
   SUNDERMANN, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: SUNDERMANN, spol.s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.03.1993Nové sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   30.03.1993Zrušené sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   exportné a importné obchody obzvlášť obchod s drevom a drevárskymi výrobkami (okrem komodít na ktoré treba povolenie FMZO)
   export a import strojov, zváracích komponentov, náhradných dielov k stavebným strojom, elektro nástroje a ostatné technické produkty
   26.03.1991Nové obchodné meno:
   SUNDERMANN, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: SUNDERMANN, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   exportné a importné obchody obzvlášť obchod s drevom a drevárskymi výrobkami (okrem komodít na ktoré treba povolenie FMZO)
   export a import strojov, zváracích komponentov, náhradných dielov k stavebným strojom, elektro nástroje a ostatné technické produkty
   Noví spoločníci:
   Sundermann Export + Import GmbH Matthiaswiese 17 3200 Hildesheim SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia