Utwórz fakturę

TEMARK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Nazwa firmy TEMARK
PIN 17309271
TIN 2020804995
Data utworzenia 06 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEMARK
Janotova 14
84105
Bratislava
Financial information
Zysk -602 €
Kapitał 5 998 €
Kapitał własny 5 966 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903626306
Telefon(y) kom. +421903626306, +421903796760
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,850
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,850
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,850
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,812
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 38
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,850
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,364
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 598
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 598
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,271
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 234
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,505
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -602
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 486
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 486
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50
D. Usług (účtová grupa 51) 50
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -50
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -122
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -602
Date of updating data: 02.02.2016
Files
4304580.tif
Date of updating data: 02.02.2016