Utwórz fakturę

BOSFAM SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BOSFAM SK
PIN 17309298
TIN 2020805006
Numer VAT SK2020805006
Data utworzenia 08 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BOSFAM SK
Pezinská 4/1250
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 136 191 €
Zysk 5 500 €
Kapitał 186 385 €
Kapitał własny 52 776 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 40,559
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 40,559
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 40,559
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 233,269
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 42,021
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,520
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 133,299
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 273,828
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,278
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 25,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 25,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 34
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 27,744
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,500
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 215,550
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 20,750
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 18,328
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 110,063
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,063
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,409
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 65,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 136,191
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,150
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,011
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 123,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 111,033
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 7,263
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 416
C. Usług (účtová grupa 51) 65,203
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 489
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 363
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 10,938
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 25,877
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 484
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 25,158
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -59,721
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 17,991
M. Koszty oprocentowania (562) 4,113
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,878
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -17,989
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,169
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,669
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,500
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015