Utwórz fakturę

Asint Educate - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Asint Educate
PIN 17309531
TIN 2020344524
Numer VAT SK2020344524
Data utworzenia 13 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Asint Educate
Hriňovská 8
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 910 901 €
Zysk 269 141 €
Kapitał 923 429 €
Kapitał własny 1 035 395 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905528284, +421905500292
Nr(y) faksu 0244371441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,368,774
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 800,931
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 800,931
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 66,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 644,300
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 90,631
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 573,486
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 145,680
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 94,366
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,366
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 545
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,769
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 427,806
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 188,797
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 239,009
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -5,643
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 437
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -6,080
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,368,774
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,304,536
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 779,572
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 248,520
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 248,520
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 269,141
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,238
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,876
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,876
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,796
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 2,796
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 53,566
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 309,481
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,481
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 702,862
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,756
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,408
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -969,941
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 910,901
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 881,735
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 29,166
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 601,137
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,617
D. Usług (účtová grupa 51) 517,701
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,691
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,752
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,830
4. Koszty społeczne (527, 528) 109
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,345
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,896
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,896
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,561
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,326
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 309,764
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 359,417
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,725
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 12,720
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 270
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 270
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,455
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 322,219
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 53,078
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 53,078
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 269,141
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309531 TIN: 2020344524 Numer VAT: SK2020344524
 • Zarejestrowana siedziba: Asint Educate, Hriňovská 8, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava 25.08.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Turan 6 639 € (100%) Púpavova 31 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.05.2012Nové sidlo:
   Hriňovská 8 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   automatizované spracovanie dát
   animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru - predaj a prenájom so súhlasom autora
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   organizovanie kongresov a výstav
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
   administratívne služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   faktoring a forfaiting
   finančný lízing
   čistiace a upratovacie služby
   30.04.2012Zrušené sidlo:
   Kukučínova 34 Bratislava 831 03
   18.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   30.01.2003Nové sidlo:
   Kukučínova 34 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava Vznik funkcie: 25.08.2000
   29.01.2003Zrušené sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   11.01.2001Nové sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení v oblasti systémov riadenia
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   10.01.2001Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   RNDr. Daniel Salontay Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   RNDr. Daniel Salontay Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   12.03.1998Nové obchodné meno:
   Asint Educate, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie školení v oblasti výpočtovej techniky
   príprava a organizovanie vzdelávacích programov a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   11.03.1998Zrušené obchodné meno:
   HB SOFTWARE SERVICE, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   29.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   28.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fabo P.Horova 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikulčík E.Friedu 11 Bratislava
   Ing. Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   19.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie, alebo povolenie
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   18.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodno-servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Analýza, vývoj, tvorba a implementácia softwarových produktov.
   Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť.
   Dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.1991Nové obchodné meno:
   HB SOFTWARE SERVICE, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodno-servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Analýza, vývoj, tvorba a implementácia softwarových produktov.
   Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť.
   Dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fabo P.Horova 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikulčík E.Friedu 11 Bratislava
   Ing. Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia