Utwórz fakturę

GEDOS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GEDOS Bratislava
PIN 17309778
TIN 2020327936
Numer VAT SK2020327936
Data utworzenia 01 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEDOS Bratislava
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 51 442 €
Zysk -6 448 €
Kapitał 20 423 €
Kapitał własny -27 990 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243422042
Telefon(y) kom. 0903731878
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,863
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,863
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,200
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,927
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,273
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 19,063
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -34,438
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -35,294
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,448
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,501
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,434
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 51,164
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,158
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,033
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,493
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,480
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 903
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 51,442
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 51,221
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 221
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 56,874
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,152
C. Usług (účtová grupa 51) 19,955
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 15,036
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 366
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 365
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,432
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,114
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 57
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 57
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -56
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,488
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309778 TIN: 2020327936 Numer VAT: SK2020327936
 • Zarejestrowana siedziba: GEDOS Bratislava, Galvaniho 12, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava 21.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Augustín Klimo 2 490 € (37.5%) Alexyho 1/a Bratislava
  JUDr. Ľubomír Kollár 2 490 € (37.5%) Alexyho 1/a Bratislava
  Ing. Milan Plevák 1 660 € (25%) Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.08.2011Noví spoločníci:
   Ing. Milan Plevák Solivarská 124/4 Bratislava 821 03
   23.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohdan Gál Medená 33 Bratislava
   25.05.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   14.09.2004Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   13.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   11.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Bohdan Gál Medená 33 Bratislava
   10.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   20.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   19.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   12.04.1993Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   nákup a predaj stavebného materiálu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   11.04.1993Zrušené sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dodávok stavieb a stavebnomontážných prác charakteru pozemného, priemyslového a inžinierského staviteľstva a to buď formou priamých dodávok, vyšších dodávok, generálnych dodávok na klúč
   rekonštrukčných, sanačných a adaptačných prác ako i opráv stavebných objektov
   poradenskej a koznultačnej činnosti v oblastiach marketingu, predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb, materiálno-technického zabezpečenia ako i právnych služieb
   cenotvorby, kalkulácií, rozpočtovania, financovania stavieb, ako i účtovníctva s primeranou mierou manažmentu v dotknutých oblastiach
   zahranično-obchodná činnosť na vývoz a dovoz všetkého tovaru, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov, avšak aj na takýto tovar, ak bolo povolenie príslušnými orgánmi dané.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   GEDOS Bratislava spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávok stavieb a stavebnomontážných prác charakteru pozemného, priemyslového a inžinierského staviteľstva a to buď formou priamých dodávok, vyšších dodávok, generálnych dodávok na klúč
   rekonštrukčných, sanačných a adaptačných prác ako i opráv stavebných objektov
   poradenskej a koznultačnej činnosti v oblastiach marketingu, predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb, materiálno-technického zabezpečenia ako i právnych služieb
   cenotvorby, kalkulácií, rozpočtovania, financovania stavieb, ako i účtovníctva s primeranou mierou manažmentu v dotknutých oblastiach
   zahranično-obchodná činnosť na vývoz a dovoz všetkého tovaru, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov, avšak aj na takýto tovar, ak bolo povolenie príslušnými orgánmi dané.
   Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia