Utwórz fakturę

EMCon - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EMCon
PIN 17309956
TIN 2020299171
Numer VAT SK2020299171
Data utworzenia 26 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMCon
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 648 269 €
Zysk 2 993 €
Kapitał 142 254 €
Kapitał własny 128 152 €
Dane kontaktowe
E-mail emcon@emcon.sk
Telefon(y) 0254789168, 0347726293, 0903712893, 0903716357
Telefon(y) kom. +421903712893, 0903712893, 0903716357
Nr(y) faksu 0254789168
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 252,574
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,385
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 46,385
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 13,028
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 33,357
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 205,220
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,244
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,244
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 192
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 192
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 192
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 199,784
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,990
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 197,794
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 969
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 969
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 252,574
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,145
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,093
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,093
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 109,420
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 427,700
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -318,280
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,993
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,429
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 148
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 148
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 121,281
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,483
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,483
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 40,545
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,207
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,046
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 648,269
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 652
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 647,353
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 641,281
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 643
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,358
D. Usług (účtová grupa 51) 488,401
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 138,097
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 114,028
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,591
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,478
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,820
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,962
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 5,962
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,988
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 152,603
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,120
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,120
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,114
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,874
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,993
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309956 TIN: 2020299171 Numer VAT: SK2020299171
 • Zarejestrowana siedziba: EMCon, Lamačská cesta 8, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tibor Pollák, CSc. Belehradská 4 Bratislava 26.03.1991
  Ing. Pavel Baláž, CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 26.03.1991
  Ing. Václav Koutný Osuského 7 Bratislava 26.03.1991
  Mgr. Daniel Juhás Budatínska 37 Bratislava 26.03.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tibor Pollák, CSc. 1 660 € (25%) Belehradská 4 Bratislava
  Ing. Pavel Baláž, CSc. 1 660 € (25%) Sch. Trnavského 18 Bratislava
  Ing. Václav Koutný 1 660 € (25%) Osuského 7 Bratislava
  Mgr. Daniel Juhás 1 660 € (25%) Budatínska 37 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky, počítačových strojov a zariadení
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   technicko-organizačné zabezpečenie konferencií, kurzov a školení
   školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti automatizačnej techniky, výpočtovej techniky a informatiky
   06.06.2006Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   05.06.2006Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   15.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Pollák , CSc. Belehradská 4 Bratislava Vznik funkcie: 26.03.1991
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava Vznik funkcie: 26.03.1991
   Ing. Václav Koutný Osuského 7 Bratislava Vznik funkcie: 26.03.1991
   Mgr. Daniel Juhás Budatínska 37 Bratislava Vznik funkcie: 26.03.1991
   14.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Schneidra Trnavského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Schneidra Trnavského 18 Bratislava
   Mgr. Daniel Juhás Budatínska 37 Bratislava
   Ing. Václav Koutný Osuského 7 Bratislava
   Ing. Tibor Pollák , CSc. Belehradská 4 Bratislava
   04.01.1999Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy, montáže váh 3. triedy presnosti, cestných plošinových a koľajových váh, priemyselných váh a váhových systémov
   nákup, vývoj, výroba a predaj techniky a technických materiálov v oblasti váh a váhových systémov
   požičiavanie a prenájom váh a zariadení na elektronické váženie a dávkovanie
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Pollák , CSc. Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Václav Koutný Osuského 7 Bratislava
   Mgr. Daniel Juhás Budatínska 37 Bratislava
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Schneidra Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Daniel Juhás Budatínska 37 Bratislava
   03.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Schneidra Trnavského 18 Bratislava
   Daniel Juhás Budatínska 37 Bratislava
   Ing. Václav Koutný Osuského 7 Bratislava
   Ing. Tibor Pollák , CSc. Belehradská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Juhás Budatínska 37 Bratislava
   10.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Schneidra Trnavského 18 Bratislava
   Daniel Juhás Budatínska 37 Bratislava
   Ing. Václav Koutný Osuského 7 Bratislava
   Ing. Tibor Pollák , CSc. Belehradská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Schneidra Trnavského 18 Bratislava
   Daniel Juhás Budatínska 37 Bratislava
   Ing. Václav Koutný Osuského 7 Bratislava
   Ing. Tibor Pollák , CSc. Belehradská 4 Bratislava
   09.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Schneidra Trnavského 18 Bratislava
   Daniel Juhás Gessayova 37 Bratislava
   Ing. Václav Koutný Osuského 7 Bratislava
   Ing. Tibor Pollák , CSc. Belehradská 2 Bratislava
   RNDr. Jozef Toth Fučíkova 74 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Baláž , CSc.
   Daniel Juhás
   Ing. Václav Koutný
   Ing. Tibor Pollák , CSc.
   RNDr. Jozef Toth
   02.02.1993Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti merania fyzikálnych veličín a elektrotechniky
   výroba a dodávka techniky a technických zariadení pre meranie fyzikálnych veličín
   automatizované spracovanie údajov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Baláž , CSc.
   Daniel Juhás
   Ing. Václav Koutný
   Ing. Tibor Pollák , CSc.
   RNDr. Jozef Toth
   01.02.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná a výkonná činnosť v oblasti merania a spracovania údajov
   nákup, vývoj, výroba a predaj techniky a technických materiálov
   inžiniersko-poradenská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1991Nové obchodné meno:
   EMCon, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a výkonná činnosť v oblasti merania a spracovania údajov
   nákup, vývoj, výroba a predaj techniky a technických materiálov
   inžiniersko-poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Baláž , CSc. Schneidra Trnavského 18 Bratislava
   Daniel Juhás Gessayova 37 Bratislava
   Ing. Václav Koutný Osuského 7 Bratislava
   Ing. Tibor Pollák , CSc. Belehradská 2 Bratislava
   RNDr. Jozef Toth Fučíkova 74 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia