Utwórz fakturę

TO - KYO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.06.2016
Basic information
Nazwa firmy TO - KYO
PIN 17310130
TIN 2020291075
Numer VAT SK2020291075
Data utworzenia 09 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TO - KYO
Obchodná 27
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 269 €
Zysk 3 633 €
Kapitał 44 349 €
Kapitał własny 20 199 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252932442
Date of updating data: 23.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,811
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,216
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,228
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 497
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 497
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 7,853
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 276
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 602
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,988
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 559
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,429
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,595
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,595
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,811
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,700
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 225,719
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 225,719
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 133
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 133
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -212,785
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 31,391
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -244,176
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,633
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,111
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,008
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 20,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,103
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,721
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,721
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,300
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,082
Date of updating data: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,272
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,269
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,463
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 306
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,992
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,620
D. Usług (účtová grupa 51) 429
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,686
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,260
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 426
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 486
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 486
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,646
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,277
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,414
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 687
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 687
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -684
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,593
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,633
Date of updating data: 23.06.2016
Date of updating data: 23.06.2016
 • PIN :17310130 TIN: 2020291075 Numer VAT: SK2020291075
 • Zarejestrowana siedziba: TO - KYO, Obchodná 27, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 27 Bratislava 811 06 24.10.2007
  Róbert Reichman Wien 1020 Rakúska republika 31.03.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Boris Schigunov 8 830 € (3.9%) Wien 1020 Rakúska republika
  Tamara Reichman 97 480 € (43.2%) Wien 1020 Rakúska republika
  Róbert Reichman 119 410 € (52.9%) Wien 1020 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.06.2016Noví spoločníci:
   Róbert Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika
   Tamara Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 27 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 24.10.2007
   Róbert Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.03.2016
   24.10.2007Nové sidlo:
   Obchodná 27 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   29.05.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   záložňa
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   TO - KYO, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika