Utwórz fakturę

VUIS - Vodovody a kanalizácie - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VUIS - Vodovody a kanalizácie
PIN 17310211
TIN 2020311975
Numer VAT SK2020311975
Data utworzenia 15 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VUIS - Vodovody a kanalizácie
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 165 077 €
Zysk 41 681 €
Kapitał 213 854 €
Kapitał własny 31 476 €
Dane kontaktowe
E-mail vuis-vak@ba.psg.sk
Telefon(y) 0903194358, 0903587710, 0254771315
Nr(y) faksu 0254793794
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 176,104
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 173,406
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 836
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,674
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 20,576
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,817
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,037
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 271,778
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,938
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,681
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 211,840
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 141,096
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 70,044
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,328
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,998
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,132
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 53,586
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 165,077
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 164,997
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 108,511
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,502
C. Usług (účtová grupa 51) 31,822
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 28,350
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,024
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 10,186
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -59
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,686
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 56,566
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 107,673
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,184
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,184
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,180
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 54,386
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 12,705
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 41,681
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310211 TIN: 2020311975 Numer VAT: SK2020311975
 • Zarejestrowana siedziba: VUIS - Vodovody a kanalizácie, Lamačská cesta 8, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Pašek konateľ Molecova 7 Bratislava 31.03.1991
  Ing. Robert Pašek konateľ Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 05.01.1996
  Tomáš Pašek Opavská 26/A/10229 Bratislava 831 01 01.01.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Pašek 15 601 € (94%) Molecova 7 Bratislava
  Ing. Robert Pašek 996 € (6%) Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.03.2015Noví spoločníci:
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   03.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Michaela Pašeková Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   16.02.2012Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   15.02.2012Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   18.01.2012Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Michaela Pašeková Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Pašek Opavská 26/A/10229 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   17.01.2012Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pašek - konateľ Molecova 7 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1991
   Ing. Robert Pašek - konateľ Vajnorská 7 Chorvátsky Grob Vznik funkcie: 05.01.1996
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Plzenská 3 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti akreditovaného skúšobného laboratória podľa predmetu akreditácie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia o akreditácii vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou
   vykonávanie činností súvisiacich s osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby a verejných prác SR v zmysle ustanovení zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v rozsahu špecifikovanom v prílohe k osvedčeniu o autorizácii
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Lamačská Bratislava 811 04
   19.06.1996Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj v oblasti vodovodov a kanalizácií
   vykonávanie vzorových stavebno-montážnych prác
   konzultačná činnosť a spracovanie štúdií v oblasti vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   prenájom stroajov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   18.06.1996Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu vývoja na úseku vodovodov a kanali- zácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekoštrukciách vodovodov a kanalizácií
   spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti
   riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozi- dlá
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   22.03.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Plzenská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   21.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   29.11.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozi- dlá
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   28.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   06.05.1993Nové sidlo:
   Lamačská Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu vývoja na úseku vodovodov a kanali- zácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekoštrukciách vodovodov a kanalizácií
   spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti
   riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   05.05.1993Zrušené sidlo:
   Lamačská Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu a vývoja na úseku vodovodov a kanalizácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä:
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   Vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukciách vodovodov a kanalizácií.
   Spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií. Statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov.
   Vykonávanie iných hospodárskych inností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
   Riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc. Fr. Kráľa 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Gajdošík Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.04.1991Nové obchodné meno:
   VUIS - Vodovody a kanalizácie spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu a vývoja na úseku vodovodov a kanalizácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä:
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   Vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukciách vodovodov a kanalizácií.
   Spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií. Statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov.
   Vykonávanie iných hospodárskych inností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
   Riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Gajdošík Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc. Fr. Kráľa 18 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia