Utwórz fakturę

GAMALOX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GAMALOX
PIN 17310237
TIN 2020342170
Numer VAT SK2020342170
Data utworzenia 04 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GAMALOX
Námestie hraničiarov 2
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 78 126 €
Zysk 772 €
Kapitał 55 571 €
Kapitał własny -18 159 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252922348, 0903455019
Telefon(y) kom. 0903455019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,102
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,937
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50,420
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 50,420
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 517
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 517
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 165
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 165
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,102
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,387
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -24,798
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,798
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 772
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,489
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 54
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 54
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 4,280
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 62,811
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 39,094
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,094
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,950
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 420
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 296
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,392
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,659
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 573
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 573
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 771
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 75,979
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 78,126
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 75,980
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,146
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,133
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 43,944
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,330
D. Usług (účtová grupa 51) 14,833
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,908
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,751
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,594
4. Koszty społeczne (527, 528) 563
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,906
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,906
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,993
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,873
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,143
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,258
2. Pozostałe koszty (562A) 1,258
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,885
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,852
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,080
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,080
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310237 TIN: 2020342170 Numer VAT: SK2020342170
 • Zarejestrowana siedziba: GAMALOX, Námestie hraničiarov 2, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anton Martinec nám. Hraničiarov Bratislava 851 03 22.07.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Anton Martinec 6 639 € (100%) nám. Hraničiarov Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.04.2015Nové obchodné meno:
   GAMALOX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Námestie hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   02.04.2015Zrušené obchodné meno:
   GAMALOX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Pri Bielom Kríži 11 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Gašparíková Pri Bielom kríži 3 Bratislava
   01.07.1998Noví spoločníci:
   Anton Martinec nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Jana Gašparíková Pri Bielom kríži 3 Bratislava
   30.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Gašparíková Pečnianska 17 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   22.07.1996Nové sidlo:
   Pri Bielom Kríži 11 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Jana Gašparíková Pečnianska 17 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Martinec nám. Hraničiarov Bratislava 851 03
   21.07.1996Zrušené sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   Jana Gašparíková pobyt na území SR : Pečnianska 17 Bratislava
   Ing. Roman Ladič pobyt na území SR : Igram 16 Bratislava - Vidiek
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Ladič Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   25.10.1994Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva na zákazku
   03.05.1993Nové sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Ladič Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   02.05.1993Zrušené sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   GAMALOX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   Jana Gašparíková pobyt na území SR : Pečnianska 17 Bratislava
   Ing. Roman Ladič pobyt na území SR : Igram 16 Bratislava - Vidiek
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia