Utwórz fakturę

FREQUENTIS Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FREQUENTIS Slovakia
PIN 17310342
TIN 2020299842
Numer VAT SK2020299842
Data utworzenia 16 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FREQUENTIS Slovakia
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 606 062 €
Zysk 75 837 €
Kapitał 759 748 €
Kapitał własny 507 210 €
Dane kontaktowe
E-mail richard.udvardy@frequentis.com
Telefon(y) 0269202100, 0269202109, 02692021090
Nr(y) faksu 0269202197
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 834,332
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 57,020
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,468
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,468
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 54,552
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,552
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 775,064
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 208,838
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,171
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,171
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 166,519
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,672
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 476
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 566,226
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,853
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 562,373
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,248
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,248
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 834,332
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 583,047
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,298
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,229
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,229
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 486,683
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 486,683
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,837
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,285
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27,852
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 27,736
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 116
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 192,573
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,082
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,082
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 93,487
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 59,030
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,974
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 30,860
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 30,860
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,511,205
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,606,062
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 23,963
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,487,242
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,857
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,501,774
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 23,360
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,486
D. Usług (účtová grupa 51) 425,810
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,003,867
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,474,962
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 502,638
4. Koszty społeczne (527, 528) 26,267
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,233
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,284
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,284
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,734
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 104,288
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,046,549
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,176
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 208
2. Pozostałe koszty (562A) 208
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 968
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,175
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 103,113
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 27,276
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 29,078
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,802
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 75,837
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310342 TIN: 2020299842 Numer VAT: SK2020299842
 • Zarejestrowana siedziba: FREQUENTIS Slovakia, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl. Ing. Hermann Mattanovich Reithgasse 8 Hofamt Priel 3680 Rakúsko 01.01.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  FREQUENTIS AG 8 299 € (100%) Viedeň 1100 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2011Nové obchodné meno:
   FREQUENTIS Slovakia, s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Hermann Mattanovich Reithgasse 8 Hofamt Priel 3680 Rakúsko Vznik funkcie: 01.01.2011
   27.01.2011Zrušené obchodné meno:
   FREQUENTIS spol. s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Jasencová 6800/5 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 19.12.1997
   28.09.2007Noví spoločníci:
   FREQUENTIS AG Innovationsstraße 1 Viedeň 1100 Rakúska republika
   27.09.2007Zrušeny spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Innovationsstraße 1 Viedeň 1100 Rakúska republika
   09.08.2007Noví spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Innovationsstraße 1 Viedeň 1100 Rakúska republika
   08.08.2007Zrušeny spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien 1123 Rakúska republika
   05.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Jasencová 6800/5 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 19.12.1997
   04.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vznik funkcie: 19.12.1997
   15.07.2004Noví spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien 1123 Rakúska republika
   14.07.2004Zrušeny spoločníci:
   FREQUENTIS Nachrichtentechnik GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien Rakúska republika
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vznik funkcie: 19.12.1997
   19.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby a s tým súvisiace prevádzkové skúšky pri servise a montáži rádiostaníc
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby, ktoré majú typové osvedčenie, vydané orgánom spojov o prípustnosti prevádzky v SR a s tým súvisiace prevádzkové skúšky rádiostaníc pri ich prevádzkovaní pri predaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   11.10.2001Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   10.10.2001Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   26.08.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   22.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvia Bardach Dommayergasse 8/15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pluhova 930/41 Bratislava
   04.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, komunikačných systémov
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Sylvia Bardach Dommayergasse 8/15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pluhova 930/41 Bratislava
   03.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.06.1995Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   08.06.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 60 Bratislava 821 09
   24.11.1993Nové predmety činnosti:
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby a s tým súvisiace prevádzkové skúšky pri servise a montáži rádiostaníc
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby, ktoré majú typové osvedčenie, vydané orgánom spojov o prípustnosti prevádzky v SR a s tým súvisiace prevádzkové skúšky rádiostaníc pri ich prevádzkovaní pri predaji
   18.06.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vyhotovovanie programov na zákazku
   17.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Výskum a vykonávanie pokusov a vývojových prác ako aj ich zhodnotenie, ďalej opätovné uvedenie do prevádzky prístrojov v celej oblasti vysokofrekvenčnej techniky, elektrotechniky a elektromedicíny.
   b/ Vývoj, zhotovovanie, predaj a servis, resp. ošetrovanie prístrojov a zariadení spojovej techniky, ako aj počítačov a počítačových zariadení. Výskum v oblasti správ a počítačovej techniky. Výskum, skúšanie a aplikácia nových metód v tejto oblasti.
   c/ Poskytovanie služieb v automatickom spracovávaní dát a informačnej techniky. Vyvíjanie programov a spracovávanie informačných systémov.
   d/ Prevádzka technickej kancelárie pre technickú fyziku a elektrotechnické informačné prostriedky ako aj elektrotechniku.
   e/ Prevzatie obchodných zariadení.
   f/ Účasť v ostatných spoločnostiach v tuzemsku a v zahraničí s výnimkou bankových obchodov ako aj zriaďovanie filiálok v tuzemsku a zahraničí.
   04.05.1992Nové sidlo:
   Miletičova 60 Bratislava 821 09
   03.05.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   16.05.1991Nové obchodné meno:
   FREQUENTIS spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Výskum a vykonávanie pokusov a vývojových prác ako aj ich zhodnotenie, ďalej opätovné uvedenie do prevádzky prístrojov v celej oblasti vysokofrekvenčnej techniky, elektrotechniky a elektromedicíny.
   b/ Vývoj, zhotovovanie, predaj a servis, resp. ošetrovanie prístrojov a zariadení spojovej techniky, ako aj počítačov a počítačových zariadení. Výskum v oblasti správ a počítačovej techniky. Výskum, skúšanie a aplikácia nových metód v tejto oblasti.
   c/ Poskytovanie služieb v automatickom spracovávaní dát a informačnej techniky. Vyvíjanie programov a spracovávanie informačných systémov.
   d/ Prevádzka technickej kancelárie pre technickú fyziku a elektrotechnické informačné prostriedky ako aj elektrotechniku.
   e/ Prevzatie obchodných zariadení.
   f/ Účasť v ostatných spoločnostiach v tuzemsku a v zahraničí s výnimkou bankových obchodov ako aj zriaďovanie filiálok v tuzemsku a zahraničí.
   Noví spoločníci:
   FREQUENTIS Nachrichtentechnik GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia