Utwórz fakturę

3D - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy 3D
PIN 17310377
TIN 2020342852
Numer VAT SK2020342852
Data utworzenia 09 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba 3D
Lombardíniho 22A
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 542 556 €
Zysk 99 648 €
Kapitał 795 771 €
Kapitał własny 370 982 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244462433, 0244462435, 0265457324, 0265457325, 0265457326, 0908185002
Telefon(y) kom. 0908185002
Nr(y) faksu 0244462435, 0244462433
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 690,377
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 72,259
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 11,154
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 11,154
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,105
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 646
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 60,459
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 616,780
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 118,903
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 35,232
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 83,671
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 279
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 279
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 310,826
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 296,369
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 296,369
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 26
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,214
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 217
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 186,772
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,170
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 184,602
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,338
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 26
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,312
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 690,377
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 468,677
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,831
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,831
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 354,198
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 359,907
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,709
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,648
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,700
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 22,488
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 12,945
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,567
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 976
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 137,380
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 72,686
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,686
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,528
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,366
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,958
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,813
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,029
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,739
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,739
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,338
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 54,755
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,537,232
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,542,556
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 184,035
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,353,197
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -12,694
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,083
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,935
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,400,249
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 132,264
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 768,778
D. Usług (účtová grupa 51) 150,252
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 279,087
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 203,678
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 68,500
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,909
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,460
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 56,078
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 56,078
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,330
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 142,307
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 473,244
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 41
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 41
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,521
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,121
2. Pozostałe koszty (562A) 6,121
O. Walutowe straty (563) 708
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,692
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,454
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 129,853
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 30,205
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 30,205
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 99,648
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310377 TIN: 2020342852 Numer VAT: SK2020342852
 • Zarejestrowana siedziba: 3D, Lombardíniho 22A, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Szakáll Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09 15.05.2009
  Tibor Szakáll Vajanského 5 Stupava 900 31 29.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Szakáll 4 000 € (40%) Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09
  Tibor Szakáll 5 000 € (50%) Vajanského 5 Stupava 900 31
  Lorant Bognár 1 000 € (10%) Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2014Nové obchodné meno:
   3D s.r.o.
   13.01.2014Zrušené obchodné meno:
   3D s. r. o.
   06.12.2013Nové obchodné meno:
   3D s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Lorant Bognár Tureň 381 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Szakáll Vajanského 5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 29.11.2013
   05.12.2013Zrušené obchodné meno:
   3D spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava Vznik funkcie: 09.04.1991
   11.09.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Szakáll Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09
   Tibor Szakáll Vajanského 5 Stupava 900 31
   10.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   01.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava Vznik funkcie: 09.04.1991
   02.06.2009Nové obchodné meno:
   3D spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Szakáll Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.05.2009
   01.06.2009Zrušené obchodné meno:
   3D spol.s.r.o.
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava Vznik funkcie: 09.04.1991
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava Vznik funkcie: 09.04.1991
   04.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   31.10.2001Nové sidlo:
   Lombardíniho 22A Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   30.10.2001Zrušené sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 844 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   14.02.1997Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 844 14
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   13.02.1997Zrušené sidlo:
   Dlhé Diely 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   04.11.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj meracej a regulačnej techniky, zabezpečovacej a signalizačnej techniky
   poskytovanie softwar-predaj hotových pro- gramov na základe zmluvy s autorom
   projektovanie elektrických zariakdení
   výroba, montáž a opravy prístrojovej, mera- cej a regulačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvede- ných oblastiach
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   03.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná, sprostredkovateľská činnosti v oblasti merania a regulácie, elektroniky zabezpečťovacej, signalizačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvedených oblastiach
   programatorské, konfiguračné, projekčné práce
   výroba špeciálnych prístrojov MaR, zabezpečovacích, signalizačných zariadení
   poskytovanie servisných služieb v uvedených oblastiach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.04.1991Nové obchodné meno:
   3D spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhé Diely 4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, sprostredkovateľská činnosti v oblasti merania a regulácie, elektroniky zabezpečťovacej, signalizačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvedených oblastiach
   programatorské, konfiguračné, projekčné práce
   výroba špeciálnych prístrojov MaR, zabezpečovacích, signalizačných zariadení
   poskytovanie servisných služieb v uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia