Utwórz fakturę

PEMA LES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PEMA LES
PIN 17310385
TIN 2020327727
Numer VAT SK2020327727
Data utworzenia 24 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEMA LES
Stará Myjava 363
90701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 727 €
Zysk 8 946 €
Dane kontaktowe
E-mail marian.klasovity@post.sk
Telefon(y) 0915953407
Telefon(y) kom. 0915953407
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,406
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,406
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,536
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,618
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 684
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,694
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 29,024
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,764
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 533
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 3,645
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,946
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,260
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,587
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,679
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,059
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,849
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,554
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 67,727
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 53
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 67,526
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 148
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 55,709
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 49
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,398
C. Usług (účtová grupa 51) 21,474
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,342
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 380
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,066
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,018
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 30,658
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 622
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 619
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -622
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,396
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,450
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,946
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310385 TIN: 2020327727 Numer VAT: SK2020327727
 • Zarejestrowana siedziba: PEMA LES, Stará Myjava 363, 90701, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 kwiecień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.08.2011Nové obchodné meno:
   PEMA LES, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   363 Stará Myjava 907 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   Marián Klasovitý 363 Stará Myjava 907 01
   Peter Mizerák 10 Stará Myjava 907 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Klasovitý 363 Stará Myjava 907 01 Vznik funkcie: 18.07.2011
   Peter Mizerák 10 Stará Myjava 907 01 Vznik funkcie: 18.07.2011
   15.08.2011Zrušené obchodné meno:
   BWZ Group s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Černyševského 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Drábik , PhD. Topoľová 1434/20 Bánovce nad Bebravou 957 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Drábik , PhD. Topoľová 1434/20 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 01.04.2010
   13.07.2010Nové obchodné meno:
   BWZ Group s.r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 17 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   počítačové služby
   reklamné a marketingové služby
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Drábik , PhD. Topoľová 1434/20 Bánovce nad Bebravou 957 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Drábik , PhD. Topoľová 1434/20 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 01.04.2010
   12.07.2010Zrušené obchodné meno:
   BWZ spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nejedlého 27 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Barbora Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   23.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Barbora Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   22.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Dr. Václav Valenta Hluboká 4145 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   15.12.1994Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Struhárová Astrova 24 Bratislava
   14.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Kupeckého 17 Bratislava
   Mag. Dr. Marta Fally Hohewadt 24/3 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Jiří Horký Nad Strání 4691 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Horký Nad Strání 4691 Zlín Česká republika
   19.03.1993Nové sidlo:
   Nejedlého 27 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Jiří Horký Nad Strání 4691 Zlín Česká republika
   18.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   manažérska a sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.04.1991Nové obchodné meno:
   BWZ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   manažérska a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   Ing. Daniela Struhárová Kupeckého 17 Bratislava
   Mag. Dr. Marta Fally Hohewadt 24/3 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Jiří Horký Nad Strání 4691 Zlín Česká republika
   Dr. Václav Valenta Hluboká 4145 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia