Utwórz fakturę

AYC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AYC
PIN 17310482
TIN 2020332391
Numer VAT SK2020332391
Data utworzenia 19 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AYC
Humenské nám. 1
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 378 936 €
Zysk 66 465 €
Dane kontaktowe
E-mail lubka@novonmn.sk
Telefon(y) 0268296104, 0903209813
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,655,136
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 131,861
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 131,779
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 77
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 131,071
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 631
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 82
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 82
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,498,954
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 67,910
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 67,910
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 368,311
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 160,825
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,825
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 163,084
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 8
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,532
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 42,862
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,062,733
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,035
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,023,698
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24,321
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 24,321
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,655,136
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,700,442
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,280
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,280
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,452
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,452
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,613,245
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,851,683
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -238,438
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,465
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 954,694
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,915
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,915
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 938,822
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 746,506
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 746,506
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 132,363
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,953
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,957
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,957
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,246,741
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,378,936
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,246,741
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 132,089
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 106
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,341,863
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,847
D. Usług (účtová grupa 51) 979,424
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 158,528
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 112,465
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,056
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,007
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,169
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 82,096
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 82,096
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 71,333
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,050
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,516
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 37,073
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 235,470
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,920
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 669
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 669
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 70,251
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,060
O. Walutowe straty (563) 145
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,915
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 68,860
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 105,933
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 39,468
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 39,468
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 66,465
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310482 TIN: 2020332391 Numer VAT: SK2020332391
 • Zarejestrowana siedziba: AYC, Humenské nám. 1, 85107, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava 29.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Igor Vicel 13 280 € (100%) Strmý Vŕšok 48 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.08.2014Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   01.07.2014Nové obchodné meno:
   AYC s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
   prenájom priemyselného tovaru
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vnútrozemská plavba požičiavanie malých plavidiel a športových zariadení a požičiavanie malých plavidiel a športových zariadení pri mori
   podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických záujmov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zriaďovania herní a kasín
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   reklamné a marketingové služby
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti lotériových a stávkových hier
   30.06.2014Zrušené obchodné meno:
   NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK spol. s r.o.
   22.02.2014Noví spoločníci:
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava 841 06
   21.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Roman Brutenič Hlaváčikova 37 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabakova 1 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vŕšok 108 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Brutenič Hlaváčikova 37 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabakova 1 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vŕšok 108 Bratislava
   05.02.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   05.12.2008Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   08.02.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   07.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   05.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Roman Brutenič Hlaváčikova 37 Bratislava
   04.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Brutenič Pod Zečákom 2 Bratislava
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Roman Brutenič Hlaváčikova 37 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabakova 1 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vŕšok 108 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava
   Roman Brutenič Pod Zečákom 2 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabakova 1 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vŕšok 108 Bratislava
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Günther Speck Nestroy Weg 14 2345 Brunn am Gebirge Rakúsko
   Zdeňka Specková Santražiny 343 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeňka Specková Šulekova 64 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Zimná 6 Bratislava
   19.05.1998Noví spoločníci:
   Günther Speck Nestroy Weg 14 2345 Brunn am Gebirge Rakúsko
   Zdeňka Specková Santražiny 343 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Günther Speck Nestroy Weg 14 2345 Brunn am Gebirge Rakúsko
   Zdeňka Specková Santražiny 343 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeňka Specková Šulekova 64 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1998Noví spoločníci:
   Günther Speck Nestroy Weg 14 2345 Brunn am Gebirge Rakúsko
   Zdeňka Specková Santražiny 343 Zlín Česká republika
   14.01.1998Zrušeny spoločníci:
   NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK G.m.b.H. Gumpolds-kirchen Rakúsko
   04.11.1996Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   17.11.1993Nové sidlo:
   Humenské nám. 1 Bratislava 851 07
   16.11.1993Zrušené sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava
   18.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov len s týmto povolením/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti vykonávanie stávkových hier za pomoci výherných prístrojov
   výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení vrátane výhrených prístrojov stávkových hier
   predaj, prenájom a leasing všetkých druhov automatov /predajných, hracích a výherných, prípadne iných/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Vicel Zimná 6 Bratislava
   17.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia a prevádzkovania herne /kasína/, v oblasti vykonávania stávkových hier za pomoci mechanických zariadení, ako i vôbec v oblasti všetkých druhov hracích automatov na území ČSFR
   b/ Prenájom všetkých druhov automatov, ako i zariadení kasín súvisiaci s predmetom činnosti ako je uvedený v bode a/, pri dodržaní ustanovení § 17 Zákona SNR č. 202/90 Zb. a § 17 Zákona SNR č. 194/90 Zb. v spojitosti s uzavretím zmluvy o prevádzkovaní stávkových hier pomocou do užívania daných hracích prístrojov
   c/ Na podklade objednávok prevádzkovateľov hracích prístrojov a všetkých druhov hracích a výherných automatov, ako i zariadení kasín zabezpečiť vykonávanie opráv týchto pri zohľadnení všetkých platných predpisov i cenového charakteru na území ČSFR
   d/ Podielanie sa na investíciách a podnikateľských aktivitách v oblasti služieb a cestovného ruchu
   e/ obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu. - dovoz častí na skompletizovanie predajných, hracích a výherných automatov, najmä hracích automatov stávkových hier v zmysle zák. č. 194/1990 Zb. - výroba, montáž a servis predajných, hracích a výherných automatov, - predaj, prenájom a leasing všetkých druhov automatov /predajných, hracích a výherných, prípadne iných/, - poradenská činnosť, využitie know-how v oblasti zapojenia a používania automatov všetkého druhu, - podieľanie sa na investíciách a podnikateľských aktivitách v oblasti zábavy, - obchodná činnosť spojená s automatmi všetkého druhu, - vývoz automatov všetkého druhu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.1991Nové obchodné meno:
   NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia a prevádzkovania herne /kasína/, v oblasti vykonávania stávkových hier za pomoci mechanických zariadení, ako i vôbec v oblasti všetkých druhov hracích automatov na území ČSFR
   b/ Prenájom všetkých druhov automatov, ako i zariadení kasín súvisiaci s predmetom činnosti ako je uvedený v bode a/, pri dodržaní ustanovení § 17 Zákona SNR č. 202/90 Zb. a § 17 Zákona SNR č. 194/90 Zb. v spojitosti s uzavretím zmluvy o prevádzkovaní stávkových hier pomocou do užívania daných hracích prístrojov
   c/ Na podklade objednávok prevádzkovateľov hracích prístrojov a všetkých druhov hracích a výherných automatov, ako i zariadení kasín zabezpečiť vykonávanie opráv týchto pri zohľadnení všetkých platných predpisov i cenového charakteru na území ČSFR
   d/ Podielanie sa na investíciách a podnikateľských aktivitách v oblasti služieb a cestovného ruchu
   e/ obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu. - dovoz častí na skompletizovanie predajných, hracích a výherných automatov, najmä hracích automatov stávkových hier v zmysle zák. č. 194/1990 Zb. - výroba, montáž a servis predajných, hracích a výherných automatov, - predaj, prenájom a leasing všetkých druhov automatov /predajných, hracích a výherných, prípadne iných/, - poradenská činnosť, využitie know-how v oblasti zapojenia a používania automatov všetkého druhu, - podieľanie sa na investíciách a podnikateľských aktivitách v oblasti zábavy, - obchodná činnosť spojená s automatmi všetkého druhu, - vývoz automatov všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK G.m.b.H. Gumpolds-kirchen Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia