Utwórz fakturę

APROX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy APROX
PIN 17310903
TIN 2020297323
Numer VAT SK2020297323
Data utworzenia 16 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APROX
Moskovská 7
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 97 214 €
Zysk -991 €
Kapitał 44 623 €
Kapitał własny 1 385 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255575740
Nr(y) faksu 0255573247
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,644
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,611
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,611
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,611
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,499
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,623
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,623
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 377
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,499
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,630
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,869
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 534
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 534
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,644
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 394
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,673
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,673
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,955
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,109
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,064
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -991
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,250
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,371
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,876
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,876
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 653
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 368
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,474
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 879
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 879
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 97,214
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 97,214
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 82,144
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,170
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 97,108
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,441
D. Usług (účtová grupa 51) 71,893
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,662
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,409
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,195
4. Koszty społeczne (527, 528) 58
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,629
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 323
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 323
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,160
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 106
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,190
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 137
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 137
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -31
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -991
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310903 TIN: 2020297323 Numer VAT: SK2020297323
 • Zarejestrowana siedziba: APROX, Moskovská 7, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava 16.04.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing.arch. Ľubomír Mezovský 5 677 € (85.1%) Jégeho 7 Bratislava
  Ing. Rastislav Mezovský 996 € (14.9%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava Vznik funkcie: 16.04.1991
   09.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   16.08.2001Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   15.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   02.04.2001Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti architektúry
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   realitná činnosť
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   01.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti architektúry
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   realitná činnosť
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie stavieb mimo dopravných
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   28.07.1994Nové predmety činnosti:
   realitná činnosť
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie stavieb mimo dopravných
   20.11.1992Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti architektúry
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   19.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie projektových činností v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   obchodná, výrobná realizačná činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   návrhy a realizácia interiérových prvkov, propagačných a informačných systémov
   inžinierska a poradensko-konzultačná činnosť v oblasti administratívy a stavebníctva
   plánografická a dokkumentačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 7 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.04.1991Nové obchodné meno:
   APROX, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie projektových činností v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   obchodná, výrobná realizačná činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   návrhy a realizácia interiérových prvkov, propagačných a informačných systémov
   inžinierska a poradensko-konzultačná činnosť v oblasti administratívy a stavebníctva
   plánografická a dokkumentačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 7 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia