Utwórz fakturę

UNIVERSAL - CONSULT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIVERSAL - CONSULT
PIN 17311187
TIN 2020291372
Data utworzenia 03 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIVERSAL - CONSULT
Cesta na Senec 24
83006
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 203 €
Zysk -5 603 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254654506
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 56,745
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,647
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,647
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 121
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,526
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 52,195
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,050
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,050
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,050
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 50,145
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 49,721
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 424
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 903
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 903
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 56,745
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,435
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 738
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 738
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,660
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,660
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,603
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,610
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 32,170
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 560
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 523
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 600
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 600
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,280
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,700
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,204
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,203
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,203
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,971
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,196
D. Usług (účtová grupa 51) 18,803
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,195
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,064
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,064
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 713
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,768
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,204
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,355
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,093
2. Pozostałe koszty (562A) 2,093
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 262
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,355
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,123
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,603
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311187 TIN: 2020291372
 • Zarejestrowana siedziba: UNIVERSAL - CONSULT, Cesta na Senec 24, 83006, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Konštiak, CSc. Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01 19.07.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Konštiak, CSc. 6 640 € (100%) Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.12.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   19.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   19.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.07.1993
   18.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   02.08.2005Nové sidlo:
   Cesta na Senec 24 Bratislava 830 06
   01.08.2005Zrušené sidlo:
   Česká 15 Bratislava 831 03
   25.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   24.07.2002Zrušeny spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   08.08.2001Nové sidlo:
   Česká 15 Bratislava 831 03
   07.08.2001Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   19.07.1993Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   zastupiteľská činnosť, marketing
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   personálny management
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   18.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ realizácia činností spojených so zriadením zahraničnej organizácie v ČSFR, hlavne zaobstarávanie vhodných nehnuteľností, sprostredkovanie partnerov pre spoločné podmienky /Joint-Ventures/ v ČSFR, financovanie a spoločný vývoj podobných zasídlovacích projektov
   b/ poradenstvo v podnikaní vo väzbe na privatizáciu, zakladanie, fúzie, rozčleňovanie podnikov a podobné prípady
   c/ poradenstvo v reklame, v reklamných prostriedkov, poradenstvo Public-Relations, výroba reklamných prostriedkov, výskum trhu a možnosti odbytu výroby
   d/ tvorba výrobkov /Design/ a vývoj výrobkov, preverovanie možností odbytu pre tieto výrobky
   e/ podnikové poradenstvo vrátane podnikovej organizácie podniku zvlášť v oblasti účtovníctva, logistiky, racionalizácie, hodnotových analýz, plánovania a v oblasti práva a daní
   f/ poskytovanie služieb v oblasti počítačového spracovania údajov, vývoj a zhodnotenie programov /Software/ a prevádzkovanie výpočtového strediska
   g/ poskytovanie kvalifikovaných pracovníkov v oblasti obchodného a technického personálu v obchode
   h/ disponovanie vlastných a cudzím finančným kapitálom v rôznych finančných operáciach.
   i/ veľko-a maloobchod ako aj export a import tovaru všetkého druhu, v súlade s platnými čs. zákonmi
   j/ získavanie a spracovanie zastupovania a účasti na iných podnikoch doma i v zahraničí
   k/ účasť na riadení resp. prevzatie riadenia podnikov
   l/ preberanie a správu účastí na podnikoch vo vlastnom mene a na cudzí účet
   m/ poradenská činnosť pri investičných projektoch, zostavenie koncepciu financovania ako ja sprostredkovanie financovania
   n/ kooperácia s inými podnikmi rovnakého alebo podobného zamerania /Joint-Ventures/
   Spoločnosť je oprávnená doma i v zahraničí zriaďovať pobočký ako i podielať sa na záujmových projektoch, ktoré vyžadujú priamu alebo nepriamu účasť spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.05.1991Nové obchodné meno:
   UNIVERSAL - CONSULT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ realizácia činností spojených so zriadením zahraničnej organizácie v ČSFR, hlavne zaobstarávanie vhodných nehnuteľností, sprostredkovanie partnerov pre spoločné podmienky /Joint-Ventures/ v ČSFR, financovanie a spoločný vývoj podobných zasídlovacích projektov
   b/ poradenstvo v podnikaní vo väzbe na privatizáciu, zakladanie, fúzie, rozčleňovanie podnikov a podobné prípady
   c/ poradenstvo v reklame, v reklamných prostriedkov, poradenstvo Public-Relations, výroba reklamných prostriedkov, výskum trhu a možnosti odbytu výroby
   d/ tvorba výrobkov /Design/ a vývoj výrobkov, preverovanie možností odbytu pre tieto výrobky
   e/ podnikové poradenstvo vrátane podnikovej organizácie podniku zvlášť v oblasti účtovníctva, logistiky, racionalizácie, hodnotových analýz, plánovania a v oblasti práva a daní
   f/ poskytovanie služieb v oblasti počítačového spracovania údajov, vývoj a zhodnotenie programov /Software/ a prevádzkovanie výpočtového strediska
   g/ poskytovanie kvalifikovaných pracovníkov v oblasti obchodného a technického personálu v obchode
   h/ disponovanie vlastných a cudzím finančným kapitálom v rôznych finančných operáciach.
   i/ veľko-a maloobchod ako aj export a import tovaru všetkého druhu, v súlade s platnými čs. zákonmi
   j/ získavanie a spracovanie zastupovania a účasti na iných podnikoch doma i v zahraničí
   k/ účasť na riadení resp. prevzatie riadenia podnikov
   l/ preberanie a správu účastí na podnikoch vo vlastnom mene a na cudzí účet
   m/ poradenská činnosť pri investičných projektoch, zostavenie koncepciu financovania ako ja sprostredkovanie financovania
   n/ kooperácia s inými podnikmi rovnakého alebo podobného zamerania /Joint-Ventures/
   Spoločnosť je oprávnená doma i v zahraničí zriaďovať pobočký ako i podielať sa na záujmových projektoch, ktoré vyžadujú priamu alebo nepriamu účasť spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia