Utwórz fakturę

KEKO TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KEKO TRADING
PIN 17311454
TIN 2020302130
Numer VAT SK2020302130
Data utworzenia 12 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KEKO TRADING
Pasienková 2E
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 691 113 €
Zysk -5 049 €
Kapitał 663 402 €
Kapitał własny 85 244 €
Dane kontaktowe
Nr(y) faksu 0253411406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 610,647
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 264,866
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 264,866
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 236,368
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,498
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 342,472
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 77,877
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 77,507
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 370
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 565
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 33
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 532
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 162,756
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 162,756
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162,756
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 101,274
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,257
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 97,017
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,309
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,801
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 508
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 610,647
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,195
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 41,092
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 73,915
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -32,823
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,049
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 530,452
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 93,856
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 435,738
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,749
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,749
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 343,021
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,753
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,447
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,317
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,451
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 858
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 858
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 675,946
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 691,113
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 675,262
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 676
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,175
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 660,936
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 486,013
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,773
D. Usług (účtová grupa 51) 45,608
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 74,226
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,519
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,925
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,782
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,337
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,850
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,850
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,323
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,806
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,177
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 127,544
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 187
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 179
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 35,410
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 34,369
2. Pozostałe koszty (562A) 34,369
O. Walutowe straty (563) 281
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 760
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,223
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,046
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,049
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311454 TIN: 2020302130 Numer VAT: SK2020302130
 • Zarejestrowana siedziba: KEKO TRADING, Pasienková 2E, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06 12.04.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladislav Kekelik 6 639 € (100%) Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.02.2010Nové sidlo:
   Pasienková 2E Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 12.04.1991
   09.02.2010Zrušené sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.04.1991
   17.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.04.1991
   16.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   17.11.1993Nové sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   marketing a reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   16.11.1993Zrušené sidlo:
   Kríková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.1991Nové obchodné meno:
   KEKO TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kríková 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično - obchodná činnosť a zahranično- - hospodárske služby, s výnimkou tých činností a služieb, ktoré podliehajú povoľovaciemu a licenčnému konaniu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v nasledovných oblastiach: - sprostredkovateľská, obstarávateľská, konzultačná, poradenská, nákupná a predajná činnosť, - marketing, propagácia, inzercia
   Noví spoločníci:
   Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia