Utwórz fakturę

ALLIMPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALLIMPEX
PIN 17312086
TIN 2020317739
Numer VAT SK2020317739
Data utworzenia 15 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALLIMPEX
Turbínova 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 166 619 €
Zysk 3 158 €
Dane kontaktowe
E-mail allimpex@allimpex.sk
Telefon(y) 011409343, 0244453148, 0244460335
Telefon(y) kom. 0911409343
Nr(y) faksu 0244460335
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 52,594
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 52,594
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,551
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,964
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 37,474
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,575
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 143,558
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,858
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 965
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 12,095
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,158
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,700
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 390
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 120,310
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 69,152
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,908
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,389
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,861
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 166,619
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 130,955
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 35,664
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 162,127
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 83,141
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,575
C. Usług (účtová grupa 51) 36,684
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 33,839
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,883
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,492
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 45,219
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 375
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 375
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -374
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,118
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312086 TIN: 2020317739 Numer VAT: SK2020317739
 • Zarejestrowana siedziba: ALLIMPEX, Turbínova 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zuzana Petrovičová Geologická 1A Bratislava 821 06 01.09.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vojtech Svoboda 996 € (15%) Bratislava
  Ing. Vojtech Gajdoš 2 258 € (34%) Bratislava
  RMCR - Vermietungs GmbH 3 386 € (51%) Klosterneuburg 3400 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Petrovičová Geologická 1A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.09.2011
   15.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.09.1993
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.09.1993
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   15.04.1999Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   14.04.1999Zrušené sidlo:
   Komárnická 1 Bratislava 821 03
   08.01.1998Nové sidlo:
   Komárnická 1 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   RMCR - Vermietungs GmbH Summergasse 17 Klosterneuburg 3400 Rakúsko
   07.01.1998Zrušené sidlo:
   Komárnická 3 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Franz Hafner und Sohne 2432 Schwadorf Rakúsko
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   26.01.1994Noví spoločníci:
   Franz Hafner und Sohne 2432 Schwadorf Rakúsko
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Gajdoš Hlučínska 4 Bratislava
   25.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Franz Hafner & Schöne, Kraftfahrzeuge u.Landma schinen, komanditná spoločnosť 2432 Schwadorf Rakúsko
   Ing. Jozef Stražan L.Szántoa 25 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Stražan Studenohorská 25 Bratislava
   29.06.1993Nové sidlo:
   Komárnická 3 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing motorových vozidiel a strojov
   prevádzkovanie colného skladu
   Noví spoločníci:
   Franz Hafner & Schöne, Kraftfahrzeuge u.Landma schinen, komanditná spoločnosť 2432 Schwadorf Rakúsko
   Ing. Jozef Stražan L.Szántoa 25 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Stražan Studenohorská 25 Bratislava
   28.06.1993Zrušené sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   a) montáž a oprava strojov a strojných zariadení
   b) montáž a oprava dopravných prostriedkov
   c) výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   d) poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva
   e) poskytovanie služieb v oblasti lesného hospodárstva
   f) poskytovanie služieb v oblasti garážovanie parkovania a ochrany vozidiel
   g) obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   h) odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútonrného obchodu
   i) prenájom základných prostriedkov - leasing
   j) návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   k) poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   l) organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   m) obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   n) zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania,okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Franz Hafner & Schöne, Kraftfahrzeuge u.Landma schinen, komanditná spoločnosť 2432 Schwadorf Rakúsko
   Anna Kulichová Bieloruská 56 Bratislava
   Ing. Rudolf Malíček Púpavová 40 Bratislava
   Ladislav Rohoška Žukovova 52 Bratislava
   Ing. Jozef Stražan L.Szántoa 25 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.05.1991Nové obchodné meno:
   ALLIMPEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) montáž a oprava strojov a strojných zariadení
   b) montáž a oprava dopravných prostriedkov
   c) výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   d) poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva
   e) poskytovanie služieb v oblasti lesného hospodárstva
   f) poskytovanie služieb v oblasti garážovanie parkovania a ochrany vozidiel
   g) obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   h) odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútonrného obchodu
   i) prenájom základných prostriedkov - leasing
   j) návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   k) poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   l) organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   m) obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   n) zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania,okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Franz Hafner & Schöne, Kraftfahrzeuge u.Landma schinen, komanditná spoločnosť 2432 Schwadorf Rakúsko
   Anna Kulichová Bieloruská 56 Bratislava
   Ing. Rudolf Malíček Púpavová 40 Bratislava
   Ladislav Rohoška Žukovova 52 Bratislava
   Ing. Jozef Stražan L.Szántoa 25 Bratislava
   Vojtech Svoboda Bieloruská 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia