Utwórz fakturę

HASTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HASTEX
PIN 17312396
TIN 2020380175
Numer VAT SK2020380175
Data utworzenia 23 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HASTEX
Stará Vajnorská 8
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 432 498 €
Zysk -14 086 €
Kapitał 1 013 068 €
Kapitał własny 269 872 €
Dane kontaktowe
E-mail hastex@hastex.sk
witryna internetowa http://www.hastex.sk
Telefon(y) +421249300000, +421249300009
Telefon(y) kom. +421905858455, +421908790959
Nr(y) faksu 0244372926, 44257314, 0249300009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 913,345
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 148,685
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 148,685
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 525
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 62,177
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 85,983
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 764,171
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 321,863
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 622
3. Produkty (123) - /194/ 48
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 318,039
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,154
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 68
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 68
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 429,915
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 418,524
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 418,524
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 2,050
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,685
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,656
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,325
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,325
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 489
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 489
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 913,345
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,785
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 262,567
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 285,483
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,916
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,086
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 657,560
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,486
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 16,690
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,796
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 342,427
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 232,071
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 232,071
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,084
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,943
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,026
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,357
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,946
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,078
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,078
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 127,760
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 154,809
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,422,023
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,432,498
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,000,952
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 759
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 419,923
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -50
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,324
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,590
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,432,787
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 597,682
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 88,608
D. Usług (účtová grupa 51) 307,173
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 375,290
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 268,365
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 93,771
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,154
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,321
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,704
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,704
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 597
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,412
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -289
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 428,121
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 387
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 387
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,883
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,451
2. Pozostałe koszty (562A) 6,451
O. Walutowe straty (563) 3,774
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,658
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,496
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,785
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 301
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,579
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,086
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312396 TIN: 2020380175 Numer VAT: SK2020380175
 • Zarejestrowana siedziba: HASTEX, Stará Vajnorská 8, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01 31.03.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Benedikt Laho 3 320 € (50%) Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
  Jarolím Lukáč 3 320 € (50%) Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.05.2014Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   30.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
   31.03.2010Nové predmety činnosti:
   špecialista požiarnej ochrany
   Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   30.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Pažitný Červenej armády 596 Budmerice 900 86
   08.08.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 8 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   bezpečnostnotechnická služba
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   07.08.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
   Zrušeny spoločníci:
   Jarolím Lukáč Bilíkova 20 Bratislava 841 01
   22.10.2003Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, plnenie plynových zariadení
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
   25.03.2003Nové predmety činnosti:
   technik požiarnej ochrany
   poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Jarolím Lukáč Bilíkova 20 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Pažitný Červenej armády 596 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok Skončenie funkcie: 13.10.2002
   05.11.1993Nové predmety činnosti:
   servis hasiacej techniky /s výnimkou servisu vyhradených zariadení/
   školiaca a poradenská činnosť vo vyššie uvedenej oblasti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   požičiavanie strojov
   plnenie bombičiek s náplňou CO2, N2O
   Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok Skončenie funkcie: 13.10.2002
   04.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   servis a predaj hasiacej techniky
   školenia a poradenská služba
   sprostredkovateľské služby
   obchod a sprostredkovanie obchodu s hnuteľným tovarom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.11.1992Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   03.11.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Milan Jankovský Belinského 9 Bratislava
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   23.05.1991Nové obchodné meno:
   HASTEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servis a predaj hasiacej techniky
   školenia a poradenská služba
   sprostredkovateľské služby
   obchod a sprostredkovanie obchodu s hnuteľným tovarom
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Milan Jankovský Belinského 9 Bratislava
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia