Utwórz fakturę

BAKCHUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAKCHUS
PIN 17312400
TIN 2020344612
Numer VAT SK2020344612
Data utworzenia 24 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAKCHUS
Hlboká 5
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 494 033 €
Zysk -327 593 €
Kapitał 1 032 490 €
Kapitał własny -22 216 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bakchus-vinaren.sk
Telefon(y) 0232186236, 0232186244, 0232186666
Telefon(y) kom. 0904772000
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,325,315
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 607,462
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,683
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,683
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 602,779
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 531,505
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,292
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 21,982
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 717,506
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,097
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,757
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 340
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 71
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 71
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 679,332
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 635,945
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 635,945
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 20,849
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,538
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,006
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,146
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,860
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 347
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 347
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,325,315
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,266,423
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 50,887
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 50,887
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,166
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,684
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,684
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,006,567
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,006,567
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -327,593
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,586,367
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,088,537
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,080,113
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,424
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,473,641
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,445,994
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,445,994
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,627
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,092
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,928
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24,189
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,189
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,371
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,371
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 494,033
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 494,033
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,415
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 490,618
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 815,508
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 99
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 162,839
D. Usług (účtová grupa 51) 308,520
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 284,430
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 205,343
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 71,617
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,470
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,151
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,099
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,099
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,370
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -321,475
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,575
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,118
O. Walutowe straty (563) 739
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,379
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,118
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -327,593
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -327,593
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312400 TIN: 2020344612 Numer VAT: SK2020344612
 • Zarejestrowana siedziba: BAKCHUS, Hlboká 5, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08 31.10.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  VICTORY a.s 50 887 € (100%) Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.08.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie športových zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   masérske služby
   kozmetické služby
   manikúra
   16.11.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   15.11.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   04.07.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   03.07.2007Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieno predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   24.05.2007Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   výroba vína
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieno predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   VICTORY a.s Hlboká 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   výroba vína
   Zrušeny spoločníci:
   VICTORY a.s IČO: 35 689 277 Rajská 10a Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   12.02.1997Nové sidlo:
   Hlboká 5 Bratislava 811 04
   11.02.1997Zrušené sidlo:
   Sološnícka 44 Bratislava 841 05
   31.10.1996Noví spoločníci:
   VICTORY a.s IČO: 35 689 277 Rajská 10a Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   30.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Palárikova 3175/27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   02.08.1996Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   01.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   17.05.1996Nové obchodné meno:
   BAKCHUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sološnícka 44 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   výroba vína
   Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Palárikova 3175/27 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   16.05.1996Zrušené obchodné meno:
   BAKCHUS - spol. s r. o., podnik so zahraničnou majetkovou účasťou
   Zrušené sidlo:
   Reichelova 44 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie stravovacích služieb, obchodná činnosť v oblasti alkohol, tabak, elektronika, suveníry, textil, výroba a predaj vína, zahranično obchodná činnosť s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Bonnyview DR Toronto Kanada
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.03.1992Nové obchodné meno:
   BAKCHUS - spol. s r. o., podnik so zahraničnou majetkovou účasťou
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Bonnyview DR Toronto Kanada
   19.03.1992Zrušené obchodné meno:
   BAKCHUS spol. s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 59 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   BAKCHUS spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Reichelova 44 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie stravovacích služieb, obchodná činnosť v oblasti alkohol, tabak, elektronika, suveníry, textil, výroba a predaj vína, zahranično obchodná činnosť s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 59 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia