Utwórz fakturę

D E V Í N - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Nazwa firmy D E V Í N
Stan Zniszczono
PIN 17312469
TIN 2020895393
Numer VAT SK2020895393
Data utworzenia 16 lipiec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba D E V Í N
Werferova 3
04011
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 €
Zysk -332 207 €
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 511
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 511
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 91
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 420
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 419
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 511
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -331,258
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,600
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -98,651
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 266,415
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -365,066
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -332,207
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 331,769
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 328,746
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 298,843
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 298,843
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,903
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,023
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 31
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332,220
D. Usług (účtová grupa 51) 125
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 332,095
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -332,189
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -125
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -332,207
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -332,207
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017
 • PIN :17312469 TIN: 2020895393 Numer VAT: SK2020895393
 • Zarejestrowana siedziba: D E V Í N, Werferova 3, 04011, Košice
 • Data utworzenia: 16 lipiec 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.01.2017Zrušené obchodné meno:
   D E V Í N a.s.
   Zrušené sidlo:
   Werferova 3 Košice 040 11
   03.02.2011Nové sidlo:
   Werferova 3 Košice 040 11
   16.07.1991Nové obchodné meno:
   D E V Í N a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť