Utwórz fakturę

PONTE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Nazwa firmy PONTE
PIN 17312582
TIN 2020802982
Data utworzenia 22 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PONTE
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 500 €
Zysk 1 950 €
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 68,816
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 68,816
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,500
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,500
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 66,316
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 66,316
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 68,816
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,266
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,390
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,390
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -74
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -74
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,950
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 550
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 550
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 550
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,500
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,500
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,500
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,500
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 550
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 550
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,950
Date of updating data: 05.10.2015
Date of updating data: 05.10.2015
 • PIN :17312582 TIN: 2020802982
 • Zarejestrowana siedziba: PONTE, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 01 24.04.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Penov 1 328 € (2%) Horná 59 Banská Bystrica 974 00
  Anton Penov 65 062 € (98%) Banská Bystrica 974 00
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.10.2015Noví spoločníci:
   Peter Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 24.04.2002
   26.06.2002Noví spoločníci:
   Anton Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 01
   14.02.2000Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   28.09.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť realitnej kancelárie
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   22.05.1991Nové obchodné meno:
   PONTE spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným