Utwórz fakturę

ADAPLE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ADAPLE
Stan Zniszczono
PIN 17312591
Data utworzenia 21 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADAPLE
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 62 879 €
Zysk -11 052 €
Kapitał 70 342 €
Kapitał własny 12 462 €
Dane kontaktowe
E-mail office@ada-ap.sk
Telefon(y) 0253412855, 0253413792, 0253413793
Telefon(y) kom. +421903891166, +421903891169, 0903891166
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 53,829
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,128
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,128
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,128
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,614
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 42
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 42
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,995
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 45,995
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,995
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,577
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,480
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 97
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,087
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,087
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 53,829
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,410
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,159
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,569
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,410
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,052
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,419
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 50,920
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,636
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,636
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,329
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,314
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 641
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,499
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,499
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 52,673
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 62,879
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,673
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,206
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,613
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,440
D. Usług (účtová grupa 51) 34,591
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,288
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,563
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,082
4. Koszty społeczne (527, 528) 643
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,125
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,125
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,816
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,734
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,642
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 358
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 218
2. Pozostałe koszty (562A) 218
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 140
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -358
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,092
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,052
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016