Utwórz fakturę

SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva
PIN 17312710
TIN 2020341290
Numer VAT SK2020341290
Data utworzenia 24 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva
Kukučínova 28
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 122 491 €
Zysk -6 923 €
Kapitał 748 616 €
Kapitał własny 680 494 €
Dane kontaktowe
E-mail rano@solidita.sk
Telefon(y) 0249212222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 741,798
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 276,179
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 276,179
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 202,490
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 70,962
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,727
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 465,258
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 230
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 230
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 391,167
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,167
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,167
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 350,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,861
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 76
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 73,785
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 361
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 741,798
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 673,571
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,693
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,693
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 636,607
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 636,607
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,923
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,479
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,881
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,881
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,138
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,583
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,583
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,518
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,866
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,171
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,460
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,460
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 29,748
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 29,748
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 125,891
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 122,491
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 122,491
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,096
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 981
D. Usług (účtová grupa 51) 24,254
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,137
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,786
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,161
4. Koszty społeczne (527, 528) 190
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,778
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,921
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,921
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,025
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,605
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 97,256
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,400
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,400
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,400
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 185
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4
2. Pozostałe koszty (562A) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 181
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,215
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -390
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,533
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,533
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,923
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312710 TIN: 2020341290 Numer VAT: SK2020341290
 • Zarejestrowana siedziba: SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva, Kukučínova 28, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 27.01.2005
  Marián Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 27.01.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tomáš Ráno 11 618 € (35%) Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
  Marián Ráno 11 618 € (35%) Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
  Valéria Ránová 9 958 € (30%) Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.01.2006Nové sidlo:
   Kukučínova 28 Bratislava 831 03
   16.01.2006Zrušené sidlo:
   Račianská 71 Bratislava
   17.02.2005Noví spoločníci:
   Valéria Ránová Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Ing. Tomáš Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Marián Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.01.2005
   Marián Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.01.2005
   16.02.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   11.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   06.02.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovenie programov na zákazku
   vedenie účtovníctva na zákazku
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   factoring a forfaiting /okrem vymáhania súdnych pohľadávok/
   prevádzkovanie parkoviska
   viazanie kníh
   administratívne práce
   reklamné a propagačné činnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   uloženie písomností nearchívnej povahy
   predaj na priamu konzumáciu:
   nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   auditorská činnosť
   05.02.1998Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   vedenie účtovníctva na zákazku
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   auditorská činnosť
   21.10.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   20.10.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   15.03.1993Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   vedenie účtovníctva na zákazku
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   14.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   audítorstvo účtovníctva
   poradenstvo účtovnícke, zriadenie a vedenie účtovníctva
   oceňovanie organizácií (firiem)
   poradenstvo v oblasti daní, financií a cien
   poradenstvo pre strategické riadenie, inovacie a podnikateľstvo
   poradenstvo v informatike
   poradenstvo v spoločnom podnikaní so zahraničnými partnermi
   zabezpečovanie seminárov a školení v oblasti ekonomiky a podnikania
   vydávanie, tlač a rozširovanie neperiodickej tlače a ďalších polygrafických výrobkov súvisiacich s ekonomickým poradenstvom
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianská 71 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorstvo účtovníctva
   poradenstvo účtovnícke, zriadenie a vedenie účtovníctva
   oceňovanie organizácií (firiem)
   poradenstvo v oblasti daní, financií a cien
   poradenstvo pre strategické riadenie, inovacie a podnikateľstvo
   poradenstvo v informatike
   poradenstvo v spoločnom podnikaní so zahraničnými partnermi
   zabezpečovanie seminárov a školení v oblasti ekonomiky a podnikania
   vydávanie, tlač a rozširovanie neperiodickej tlače a ďalších polygrafických výrobkov súvisiacich s ekonomickým poradenstvom
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia