Utwórz fakturę

FINALMONT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINALMONT
PIN 17312914
TIN 2020334800
Numer VAT SK2020334800
Data utworzenia 29 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINALMONT
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 104 851 €
Zysk -15 048 €
Kapitał 101 221 €
Kapitał własny 41 474 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243420818
Nr(y) faksu 0243420626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 63,013
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 62,783
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50,158
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 50,158
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,857
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,857
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,857
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,768
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,645
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,123
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 230
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 230
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 63,013
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,426
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,625
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,625
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 33,177
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 137,526
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -104,349
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,048
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,227
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 962
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 962
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 35,265
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,829
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,829
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,253
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,154
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,436
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,593
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 360
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 104,851
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 104,851
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 87,973
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,878
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,999
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 71,317
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,589
D. Usług (účtová grupa 51) 9,623
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,027
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,156
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,871
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,220
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,148
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,444
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 458
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 458
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,398
O. Walutowe straty (563) 927
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 471
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -940
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,088
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,048
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312914 TIN: 2020334800 Numer VAT: SK2020334800
 • Zarejestrowana siedziba: FINALMONT, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alžbeta Štrauchová Jána Poničana 6115/9 Bratislava 841 08 08.12.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alžbeta Štrauchová 6 672 € (100%) Jána Poničana 6115/9 Bratislava 841 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2015Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Štrauchová Jána Poničana 6115/9 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Štrauchová Jána Poničana 6115/9 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 08.12.2014
   27.01.2015Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 11.09.2013
   30.11.2013Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 11.09.2013
   29.11.2013Zrušené sidlo:
   Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   28.01.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   protektorovanie a opravy gumených pneumatík
   prenájom hnuteľných vecí-lízing
   skladovanie
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.1999Zrušeny predmety činnosti:
   dodávka a montáž oceľových konštrukcií
   montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov, v rozsahu elektrické zariadenia do 1000 V objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   nákup a predaj tovaru, ak na obchodovanie s tovarom je potrebné osobitné povolenie možno obchodovať len po získaní takéhoto povolenia
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji tovarov, poradenská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   04.05.1994Noví spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   03.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čelko Svätoplukova 53 Senec
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Čelko Svätoplukova 53 Senec
   09.09.1992Nové sidlo:
   Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v strojárstve a stavebníctve
   činnosť účtovného, ekonomického a organizačného poradcu
   oprava motorových vozidiel
   dodávka a montáž oceľových konštrukcií
   montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov, v rozsahu elektrické zariadenia do 1000 V objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   nákup a predaj tovaru, ak na obchodovanie s tovarom je potrebné osobitné povolenie možno obchodovať len po získaní takéhoto povolenia
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji tovarov, poradenská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čelko Svätoplukova 53 Senec
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   08.09.1992Zrušené sidlo:
   Šinkovské 41 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dodávka súboru strojov a zariadení a kompletácia dodávok strojov a zariadení v zmysle platných právnych predpisov
   montážne práce a elektromontážne práce NN v zmysle platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   poradenstvo, konzultácie, technicko-ekonomické rozbory v oblasti dodávok technologického zariadenia
   odbytová činnosť autodoplnkov, autosúčiastok a náhradných dielov k automobilom
   zahranično-obchodná činnosť /dovoz, vývoz/ v rozsahu predmetu podnikania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1991Nové obchodné meno:
   FINALMONT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šinkovské 41 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávka súboru strojov a zariadení a kompletácia dodávok strojov a zariadení v zmysle platných právnych predpisov
   montážne práce a elektromontážne práce NN v zmysle platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   poradenstvo, konzultácie, technicko-ekonomické rozbory v oblasti dodávok technologického zariadenia
   odbytová činnosť autodoplnkov, autosúčiastok a náhradných dielov k automobilom
   zahranično-obchodná činnosť /dovoz, vývoz/ v rozsahu predmetu podnikania.
   Noví spoločníci:
   Jozef Čelko Svätoplukova 53 Senec
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia