Utwórz fakturę

D U V A L - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Nazwa firmy D U V A L
PIN 17312990
TIN 2020924884
Data utworzenia 31 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D U V A L
Belinského 15
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 107 777 €
Zysk -744 €
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 82,816
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,800
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,964
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 82,816
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,261
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,390
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,390
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,926
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -47,311
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -744
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,555
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,221
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 54,333
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,075
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,396
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,054
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 49,808
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,001
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 107,777
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,590
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 102,869
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 318
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 107,630
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,783
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 858
C. Usług (účtová grupa 51) 44,104
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,403
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 36,166
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 316
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 147
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 60,714
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 195
X. Interesu dochód (662) 195
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 98
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 98
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 97
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 244
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 988
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -744
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016
 • PIN :17312990 TIN: 2020924884
 • Zarejestrowana siedziba: D U V A L, Belinského 15, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Durai Bratislava 821 06 15.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Durai 33 195 € (50%) Bratislava 821 06
  Renáta Vachulíková 33 195 € (50%) Podunajská 22 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.12.2016Noví spoločníci:
   Renáta Vachulíková Podunajská 22 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
   28.10.2005Nové sidlo:
   Belinského 15 Bratislava 851 01
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   23.12.2004Noví spoločníci:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.1998
   10.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   servis a prenájom výherných prístrojov
   marketing
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   31.05.1991Nové obchodné meno:
   D U V A L, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným