Utwórz fakturę

Mr. DESIGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Mr. DESIGN
PIN 17313422
TIN 2020292637
Numer VAT SK2020292637
Data utworzenia 25 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Mr. DESIGN
Hlavatého 4
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 206 959 €
Zysk -6 746 €
Kapitał 53 081 €
Kapitał własny 10 188 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254645352
Nr(y) faksu 0254645352
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,157
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 954
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 954
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 954
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,392
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 48
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 48
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,223
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,618
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,618
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 605
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,121
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 190
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,931
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,811
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,911
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,900
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,157
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,441
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,885
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,885
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,746
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,716
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,190
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,190
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,352
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 585
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 585
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,488
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,367
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,412
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,174
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,174
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 203,807
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 206,959
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 40,405
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 163,401
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,986
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,450
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,760
D. Usług (účtová grupa 51) 128,884
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,633
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,376
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,421
4. Koszty społeczne (527, 528) 836
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,291
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,412
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,412
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 819
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,147
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,504
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,491
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 42,162
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 295
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 295
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -295
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,786
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,746
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17313422 TIN: 2020292637 Numer VAT: SK2020292637
 • Zarejestrowana siedziba: Mr. DESIGN, Hlavatého 4, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava 14.07.1998
  Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava 26.04.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Richard Čisárik 3 320 € (50%) Gorkého 7 Bratislava
  Milan Mravčak 3 320 € (50%) Drotárska cesta 92 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.04.2002Nové sidlo:
   Hlavatého 4 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava
   25.04.2002Zrušené sidlo:
   Lermontova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Mravčak Martinengova 10 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Martinengova 10 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   23.07.1997Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   22.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   24.11.1994Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   23.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   24.11.1993Nové sidlo:
   Lermontova 23 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a sprostredkovateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umenia
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   23.11.1993Zrušené sidlo:
   Radarová 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Tvorivoprodukčná, výrobná a obchodná činnosť v oblastiach priemyselného, interierového, grafického, komunikačného designu, výroba modelov a prototypov, konštrukčná a projekčná činnosť vo vzťahu ku designérskej činnosti, reklama, obchodná činnosť v oblasti interierových zariadení, bytových doplnkov, potrieb a techniky pre designérov a výtvarníkov, odbornej literatúry, tlače, kancelárskej techniky, elektroniky. Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predchádzajúcich oblastiach. Zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Boris Ferko Michalovská 9 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   Mr. DESIGN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radarová 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Tvorivoprodukčná, výrobná a obchodná činnosť v oblastiach priemyselného, interierového, grafického, komunikačného designu, výroba modelov a prototypov, konštrukčná a projekčná činnosť vo vzťahu ku designérskej činnosti, reklama, obchodná činnosť v oblasti interierových zariadení, bytových doplnkov, potrieb a techniky pre designérov a výtvarníkov, odbornej literatúry, tlače, kancelárskej techniky, elektroniky. Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predchádzajúcich oblastiach. Zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Boris Ferko Michalovská 9 Košice
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia