Utwórz fakturę

SAGITTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAGITTA
PIN 17313520
TIN 2020295057
Numer VAT SK2020295057
Data utworzenia 17 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAGITTA
Turbínova 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 801 322 €
Zysk -26 076 €
Kapitał 1 637 887 €
Kapitał własny 498 443 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244462460, +421244462465, +421244462466, +421249205511, +421249205512, +421249205513, +421249205521, +421249205522, +421249205523, +421249205524, +421249205525, +421249205531, +421800148147
Nr(y) faksu 0244462466
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,675,983
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 812,449
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 17,104
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 17,104
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 122,345
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 14,066
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 41,105
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 67,174
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 673,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 673,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 854,840
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 644,338
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 309,231
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 335,107
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 209,174
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 207,609
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,071
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,538
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,565
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,328
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 376
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 952
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,694
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,694
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,675,983
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 472,367
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 490,743
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 683,391
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -192,648
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,076
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,203,616
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 59,376
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 51,975
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,677
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,724
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 112,520
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 661,587
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 426,484
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,161
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,323
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 135,547
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,561
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 40,562
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,412
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,021
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,441
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,441
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 356,692
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,776,878
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,801,322
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 599,384
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,143,184
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,310
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,777
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,796,381
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 348,610
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 475,170
D. Usług (účtová grupa 51) 295,718
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 595,883
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 424,496
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 149,274
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,113
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,292
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,292
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -11,673
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,003
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,941
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 657,380
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 408
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 408
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,655
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,579
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 20,579
O. Walutowe straty (563) 1,037
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,039
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -26,247
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -21,306
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,770
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,890
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,076
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17313520 TIN: 2020295057 Numer VAT: SK2020295057
 • Zarejestrowana siedziba: SAGITTA, Turbínova 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava 17.06.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jana Čierna 7 000 € (100%) Palisády 23 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.04.2011Nové predmety činnosti:
   očná optika - výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   14.04.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   05.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   očná optika
   28.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava Vznik funkcie: 17.06.1991
   27.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   22.02.2001Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   21.02.2001Zrušené sidlo:
   nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   13.09.1993Nové predmety činnosti:
   výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   09.07.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi na ktoré netreba licenciu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a očnej optiky
   očná optika
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   08.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Obchodno-podnikateľská činnosť: sprostredkovanie , kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, v rozsahu platných právnych predpisov
   2. Sprostredkovanie kúpy a predaja autorských a iných majetkových práv
   3. Poradenská a zaobstarávateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, ekonomiky, financií, služieb a riadenia
   4. Zastupovanie a reprezentovanie záujmov tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb, rôzna forma spolupráce s domácimi aj zahraničnými firmami, prípadne jednotlivcami
   5. Prevádzkovanie optík na celom území
   6. Prevádzkovanie reštaurácií, bistier, kaviarní, príp. ďalších podobných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Eva Vidová Bradáčová 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Čierna
   Eva Vidová
   27.07.1992Nové sidlo:
   nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Čierna
   Eva Vidová
   26.07.1992Zrušené sidlo:
   Palisády 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   7. Poskytovanie služieb v oblasti dopravy investícií, organizovanej aj individuálnej turistiky, stavebnej a inej výroby
   8. Výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Šturdíková Palisády 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.1991Nové obchodné meno:
   SAGITTA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Obchodno-podnikateľská činnosť: sprostredkovanie , kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, v rozsahu platných právnych predpisov
   2. Sprostredkovanie kúpy a predaja autorských a iných majetkových práv
   3. Poradenská a zaobstarávateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, ekonomiky, financií, služieb a riadenia
   4. Zastupovanie a reprezentovanie záujmov tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb, rôzna forma spolupráce s domácimi aj zahraničnými firmami, prípadne jednotlivcami
   5. Prevádzkovanie optík na celom území
   6. Prevádzkovanie reštaurácií, bistier, kaviarní, príp. ďalších podobných zariadení
   7. Poskytovanie služieb v oblasti dopravy investícií, organizovanej aj individuálnej turistiky, stavebnej a inej výroby
   8. Výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šturdíková Palisády 23 Bratislava
   Eva Vidová Bradáčová 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia