Utwórz fakturę

EKOFARMA 222 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Nazwa firmy EKOFARMA 222
PIN 17313562
TIN 2020831901
Data utworzenia 18 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOFARMA 222
Prietrž 222
90611
Prietrž
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 639 €
Zysk 66 €
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,200
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,200
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,455
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 400
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,055
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 7,655
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,125
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 204
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 215
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 66
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 530
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,639
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,639
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,013
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 489
C. Usług (účtová grupa 51) 135
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 335
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 54
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 626
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,015
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 80
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -80
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 546
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 66
Date of updating data: 24.06.2016
Files
4257298.tif
Date of updating data: 24.06.2016