Utwórz fakturę

PETILL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.05.2016
Basic information
Nazwa firmy PETILL
Stan Zniszczono
PIN 17313678
TIN 2020887616
Data utworzenia 24 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PETILL
Družstevná 6
Bratislava
Financial information
Kapitał 5 311 €
Kapitał własny 5 311 €
Date of updating data: 19.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,311
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,311
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,311
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,311
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 0
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,311
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,311
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.II. Składki (412) 0
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,328
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,328
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 19.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 19.05.2016
Files
4250707.tif
Date of updating data: 19.05.2016
 • PIN :17313678 TIN: 2020887616
 • Zarejestrowana siedziba: PETILL, Družstevná 6, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 czerwiec 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.05.2016Zrušené obchodné meno:
   PETILL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 6 Bratislava
   24.06.1991Nové obchodné meno:
   PETILL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným