Utwórz fakturę

Fix Trade - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Fix Trade
PIN 17313759
TIN 2020351696
Numer VAT SK2020351696
Data utworzenia 27 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Fix Trade
Hlinícka 6
83152
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 443 791 €
Zysk 52 766 €
Kapitał 752 190 €
Kapitał własny 117 054 €
Dane kontaktowe
E-mail fixtrade@fixtrade.sk
witryna internetowa http://www.fixtrade.sk
Telefon(y) +421250116311
Telefon(y) kom. +421948182759, +421948218521
Nr(y) faksu 0244648353
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 372,453
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,750
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,750
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,750
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 338,882
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 184
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 184
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,623
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,336
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,336
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,287
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 314,075
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,771
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 294,304
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,821
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,821
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 372,453
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,166
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 9,732
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,029
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,029
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,766
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 302,287
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 189
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 189
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 297,926
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 58,372
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,372
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 233,995
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,813
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,604
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,107
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,172
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,172
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 446,851
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 443,791
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 55,483
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 388,196
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 112
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 376,431
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,765
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 145,561
D. Usług (účtová grupa 51) 144,990
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 54,447
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,980
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,916
4. Koszty społeczne (527, 528) 551
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,065
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,523
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,523
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,080
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 67,360
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 135,363
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,060
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,748
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,748
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 311
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,205
O. Walutowe straty (563) 1,587
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 618
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 855
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 68,215
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,449
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,449
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 52,766
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17313759 TIN: 2020351696 Numer VAT: SK2020351696
 • Zarejestrowana siedziba: Fix Trade, Hlinícka 6, 83152, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52 27.06.1991
  PhDr. Roman Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52 19.06.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Roman Trnka 6 639 € (100%) Hlinícka 6 Bratislava 831 52
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.07.2008Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamné a marketingové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom nehnuteľností spojený poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   skladovanie
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   počítačové služby
   Noví spoločníci:
   PhDr. Roman Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Roman Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 19.06.2008
   03.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Hlinícka 6 Bratislava
   Mária Trnková Hlinícka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Trnková Hlinícka 6 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.05.1994
   10.06.2003Nové obchodné meno:
   Fix Trade s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 27.06.1991
   Mária Trnková Hlinícka 6 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.05.1994
   09.06.2003Zrušené obchodné meno:
   Fix Trade spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Mária Trnková Bradáčova 5 Bratislava
   30.04.2001Nové sidlo:
   Hlinícka 6 Bratislava 831 52
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, opravy a montáž určených meradiel
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania
   elektroinštalatérstvo
   poskytovanie softvéru
   29.04.2001Zrušené sidlo:
   Hlinická 6 Bratislava 831 05
   16.12.1998Nové sidlo:
   Hlinická 6 Bratislava 831 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Hlinícka 6 Bratislava
   Mária Trnková Hlinícka 6 Bratislava
   15.12.1998Zrušené sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Mária Trnková Bradáčova 5 Bratislava
   30.05.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   27.07.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Mária Trnková Bradáčova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Mária Trnková Bradáčova 5 Bratislava
   26.07.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   03.05.1993Nové sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   02.05.1993Zrušené sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Komplexná obchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť výrobná, reklamná, informačná činnosť vykonávaná podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb, na ktoré má spoločnosť odbornú spôsobilosť. Zahraničná obchodná činnosť v rozsahu celého predmetu podnikania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   Fix Trade spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Komplexná obchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť výrobná, reklamná, informačná činnosť vykonávaná podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb, na ktoré má spoločnosť odbornú spôsobilosť. Zahraničná obchodná činnosť v rozsahu celého predmetu podnikania.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia