Utwórz fakturę

Downtown Backpackers Hostel - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Downtown Backpackers Hostel
PIN 17313791
TIN 2020332523
Numer VAT SK2020332523
Data utworzenia 19 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Downtown Backpackers Hostel
Panenská 31
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 305 €
Zysk 4 580 €
Kapitał 11 076 €
Kapitał własny 7 838 €
Dane kontaktowe
E-mail tatrakom@tatrakom.sk
Telefon(y) 0254771292, 0259202052, 0259202056
Nr(y) faksu 0259202055
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,440
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,285
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 465
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,690
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 20,440
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,418
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,198
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,580
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,022
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,799
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,223
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,273
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 511
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,439
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 16,305
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 16,301
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 10,537
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,913
C. Usług (účtová grupa 51) 964
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 413
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 440
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 312
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 495
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,768
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,424
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 191
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 191
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -190
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,578
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 998
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,580
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17313791 TIN: 2020332523 Numer VAT: SK2020332523
 • Zarejestrowana siedziba: Downtown Backpackers Hostel, Panenská 31, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Júlia Dianovská Špitálska 59 Bratislava 811 08 05.02.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Júlia Dianovská 6 640 € (100%) Špitálska 59 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.02.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Júlia Dianovská Špitálska 59 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 05.02.2015
   23.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Dianovská Vajanského 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.1998
   23.01.2015Nové obchodné meno:
   Downtown Backpackers Hostel s. r. o.
   Nové sidlo:
   Panenská 31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.01.2015Zrušené obchodné meno:
   TATRAKOM, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Guothova 20 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.01.2015Nové predmety činnosti:
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Júlia Dianovská Špitálska 59 Bratislava 811 08
   31.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   ničenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov mechanickou činnosťou
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ing. Soňa Dianovská Vajsnského 17 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.09.1991
   04.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Dianovská Vajsnského 17 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Dianovská Vajanského 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.1998
   03.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Júlia Hnátová Špitálska 59 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Hnátová Vajanského 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.1998
   01.03.2006Nové sidlo:
   Guothova 20 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Júlia Hnátová Špitálska 59 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Hnátová Vajanského 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.1998
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.09.1991
   28.02.2006Zrušené sidlo:
   Guothova 20 Bratislava 833 26
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   27.03.2004Nové sidlo:
   Guothova 20 Bratislava 833 26
   Nové predmety činnosti:
   čistenie priestorov a budov
   čistiace práce
   priemyselné čistenie
   údržba a úprava verejnej zelene a realizácia verejných priestranstiev
   ničenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov mechanickou činnosťou
   26.03.2004Zrušené sidlo:
   Guothova 20 Bratislava
   02.09.2002Noví spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   01.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Seef Eisikovic Josef Pommergasse 28 Wien Rakúsko
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   28.07.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov, (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   27.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja, hnuteľných a nehnuteľných vecí
   úprava a spracovanie sekundárnych surovín
   zakladanie a správa depónií odpadov všetkého druhu
   inžiniersko-investorská a dodávateľská činnosť
   poradenská služba týkajúca sa hospodárstva
   úprava a spracovanie uhlia
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   TATRAKOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Guothova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja, hnuteľných a nehnuteľných vecí
   úprava a spracovanie sekundárnych surovín
   zakladanie a správa depónií odpadov všetkého druhu
   inžiniersko-investorská a dodávateľská činnosť
   poradenská služba týkajúca sa hospodárstva
   úprava a spracovanie uhlia
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje povolenie
   Noví spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Seef Eisikovic Josef Pommergasse 28 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia