Utwórz fakturę

LADY O.K. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Nazwa firmy LADY O.K.
PIN 17313996
TIN 2020925357
Numer VAT SK2020925357
Data utworzenia 05 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LADY O.K.
Gercenova 29
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 41 594 €
Zysk 2 782 €
Kapitał 15 973 €
Kapitał własny 12 885 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264286922, 0846846954
Nr(y) faksu 0264286922
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,643
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,766
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,606
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 29,643
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,679
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 15,594
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,782
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,964
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,964
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,092
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,860
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 41,594
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 41,594
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 37,180
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 17,692
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,405
C. Usług (účtová grupa 51) 4,680
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,200
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 203
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,414
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 15,817
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 648
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 648
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -648
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,766
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 984
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,782
Date of updating data: 14.06.2016