Utwórz fakturę

BYTOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Nazwa firmy BYTOS
PIN 17314364
TIN 2020344546
Numer VAT SK2020344546
Data utworzenia 21 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BYTOS
Budovateľská 19
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 156 €
Zysk -154 €
Kapitał 6 483 €
Kapitał własny -5 513 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264288308, +421264364444, +421264368123
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,169
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,458
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 534
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 534
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,202
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,202
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,202
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,722
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,041
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 681
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 711
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 711
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,169
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,667
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 359
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 359
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 26,630
2. Inne fundusze (427, 42X) 26,630
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,142
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,142
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,836
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,045
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,045
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,791
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 628
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 628
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,206
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,258
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,253
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 446
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 85,156
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 85,156
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 85,156
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,769
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,526
D. Usług (účtová grupa 51) 10,421
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 54,096
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,075
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,444
4. Koszty społeczne (527, 528) 577
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 573
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,387
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 57,209
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,581
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,581
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,581
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 806
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -154
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016
 • PIN :17314364 TIN: 2020344546 Numer VAT: SK2020344546
 • Zarejestrowana siedziba: BYTOS, Budovateľská 19, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marek Marsovszki Bratislava 851 10 12.09.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Marek Marsovszki 6 640 € (100%) Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2016Noví spoločníci:
   Marek Marsovszki Hraničiarska 8/13 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Marsovszki Hraničiarska 8/13 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.09.2016
   09.12.2015Nové sidlo:
   Budovateľská 19 Bratislava 821 08
   21.04.1993Nové predmety činnosti:
   elektroinštalatérstvo
   murárstvo
   obkladačské práce
   vodoinštalatérstvo
   plynoištalatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   BYTOS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným