Utwórz fakturę

KARLOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KARLOS
PIN 17314372
TIN 2020344535
Numer VAT SK2020344535
Data utworzenia 21 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KARLOS
Drobného 14
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 134 €
Zysk -7 702 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264367733
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 56,036
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,681
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,681
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,681
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,304
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25,039
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 20,210
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,829
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,323
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,299
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,299
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,942
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 591
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,351
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,051
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,051
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 56,036
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -162,397
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 646
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 646
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 18,693
2. Inne fundusze (427, 42X) 18,693
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -180,673
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 196
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -180,869
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,702
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,603
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 377
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 377
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 129,030
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,268
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,268
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -258
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 608
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,788
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 115,624
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 88,196
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 830
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 830
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 82,134
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 435
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 81,699
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,368
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 335
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,762
D. Usług (účtová grupa 51) 44,609
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,659
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,802
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,787
4. Koszty społeczne (527, 528) 70
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,228
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,228
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 620
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,234
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,428
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 468
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 467
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -468
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,702
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,702
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17314372 TIN: 2020344535 Numer VAT: SK2020344535
 • Zarejestrowana siedziba: KARLOS, Drobného 14, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava 28.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Daniel Pittner 6 639 € (100%) Nejedlého 9 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.11.2004Noví spoločníci:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava 841 02
   08.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava
   21.06.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   elektroinštalatérstvo
   15.02.1995Noví spoločníci:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava
   14.02.1995Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby opráv a služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   28.05.1993Nový štatutárny orgán:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Igaz Saratovská 5 Bratislava
   15.03.1993Nové sidlo:
   Drobného 14 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   Stolárstvo
   Klampiarstvo
   Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   Murárstvo
   Vodoinštalatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Igaz Saratovská 5 Bratislava
   14.03.1993Zrušené sidlo:
   Trieda L.Novomestského 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   oprava bytového, domového a energetického fondu
   stolárske práce, výroba a predaj stolárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   KARLOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trieda L.Novomestského 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava bytového, domového a energetického fondu
   stolárske práce, výroba a predaj stolárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby opráv a služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia