Utwórz fakturę

THERMIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Nazwa firmy THERMIS
PIN 17314381
TIN 2020342841
Numer VAT SK2020342841
Data utworzenia 21 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba THERMIS
Furmanská 7
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 505 389 €
Zysk 10 701 €
Kapitał 231 187 €
Kapitał własny 124 474 €
Dane kontaktowe
E-mail thermis@stonline.sk
witryna internetowa http://www.thermis.sk
Telefon(y) +421264534257
Nr(y) faksu 0264534258
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 244,218
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 190,937
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 190,937
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 33,094
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 130,083
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 27,760
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 53,281
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 105
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 105
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,159
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,416
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,416
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,743
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,017
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,531
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,486
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 244,218
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 151,100
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 29,296
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 29,296
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 104,463
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 104,463
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,701
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,118
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,501
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,238
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,263
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 44,655
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,105
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,173
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,173
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,144
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,091
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,004
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,693
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,857
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,857
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 56,819
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 505,389
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 505,362
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 486,250
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 181,211
D. Usług (účtová grupa 51) 206,235
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 78,277
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 56,819
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,297
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,161
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,973
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,846
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,846
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,708
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,139
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 117,916
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,668
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,009
2. Pozostałe koszty (562A) 4,009
O. Walutowe straty (563) 160
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 499
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,667
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,472
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,771
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,771
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,701
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016