Utwórz fakturę

ADOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADOS
PIN 17314526
TIN 2020296916
Numer VAT SK2020296916
Data utworzenia 08 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADOS
Pri Suchom mlyne 10
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 151 468 €
Zysk -34 948 €
Kapitał 243 518 €
Kapitał własny 11 470 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254650371, +421254650372, +421254650373, +421254651061, +421254651062, +421254651063
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 211,435
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 211,240
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,007
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 195
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,310
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,969
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,312
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 228,745
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,380
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 54,704
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 54,704
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 913
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,497
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -46,546
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,948
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 252,125
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,260
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 250,400
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,839
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,248
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,507
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 244,806
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 465
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 151,468
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 151,228
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 240
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 184,554
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,069
C. Usług (účtová grupa 51) 139,795
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 16,637
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,116
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,711
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,226
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -33,086
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 364
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 907
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 22
M. Koszty oprocentowania (562) 236
N. Walutowe straty (563) 22
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 627
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -902
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -33,988
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -34,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17314526 TIN: 2020296916 Numer VAT: SK2020296916
 • Zarejestrowana siedziba: ADOS, Pri Suchom mlyne 10, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava 08.03.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Andrej Oravec 54 704 € (100%) Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.05.2005Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 10 Bratislava 811 04
   16.05.2005Zrušené sidlo:
   Letná 1 Bratislava 831 03
   30.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1991
   29.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.01.2003
   25.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   24.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   11.06.1999Nové sidlo:
   Letná 1 Bratislava 831 03
   10.06.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.01.2003
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   21.04.1993Nové sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   leasing tovarov
   realitná kancelária - sprostred., nákup a predaj nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľstvo a tlmočníctvo
   veľkoobchodná činnosť - nákup, predaj a distribúcia liečivých prípravkov, diagnostík a spotrebného zdravotníckeho materiálu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   20.04.1993Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí a služieb
   maloobchodný nákup a predaj a činnosť s tým súvisiaca /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí a služieb obchodným a iným organizáciam prostredníctvom organizácií zabezpečujúcich zahranično-obchodnú činnosť
   dovoz a vývoz vecí a služieb, zariadení a vybavení a propagačných výrobkov /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie služieb spočívajúcich:
   a/ vo vykonávaní technicko-poradenskej a konzultačnej činnosti
   b/ v poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   c/ v propagácii a marketingu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a v zahraničí v rozsahu bodu 1 až 5
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.03.1991Nové obchodné meno:
   ADOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí a služieb
   maloobchodný nákup a predaj a činnosť s tým súvisiaca /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí a služieb obchodným a iným organizáciam prostredníctvom organizácií zabezpečujúcich zahranično-obchodnú činnosť
   dovoz a vývoz vecí a služieb, zariadení a vybavení a propagačných výrobkov /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie služieb spočívajúcich:
   a/ vo vykonávaní technicko-poradenskej a konzultačnej činnosti
   b/ v poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   c/ v propagácii a marketingu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a v zahraničí v rozsahu bodu 1 až 5
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia